GojuRyuKarateDo_Red_Sm.gif (5350 bytes)

 

Ocenenia klubu

 

Cena Meststkej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce - 2001

Prijatie u starostu MČ Košice Sídlisko Ťahanovce - 2002

Prijatie u starostu MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce - 2003

Prijatie Petra Šimka u starostu MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce - 2004

Cena Meststkej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce - 2004

Prijatie u starostu MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce - 2004

Prijatie u starostu MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce - 2005

Cena Mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce - 2006

Prijatie u starostu MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce - 2006

Prijatie štátnou tajomníčkou Ministerstva školstva SR - 19.12.2006

Prijatie u starostu MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce - 17.6.2008

Cena mesta Košice - 17.5.2010

Cena Mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce – 7.5.2011

Prijatie u starostu MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce – 14.6.2011

Prijatie Zuzky Schwartzovej u starostu MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce – 16.11.2011

Prijatie Petra Bozogáňa na ministerstve školstva SR – 20.4.2015

Športová sieň slávy MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce – 9.5.2015

Copyright © 2001-2010 Venus & Mars, 2011-2023 Emil Petrvalský, Košice