Logo.gif (7646 bytes)

 

Prijatie medajlistov z Majstrovstiev Slovenska, medzinárodných súťaží a Slovenského pohára v sezóne 2005/2006 u starostu MČ 30.5.2006

 

        Dňa 30.5.2006 prijal starosta Mestkej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce JUDr.Cyril Betuš v prítomnosti zástupcu starostu Ing.RNDr.Emila Petrvalského CSc. a prednostky úradu JUDr.Nadeždy Černej medajlistov z Majstrovstiev Slovenska, Slovenského pohára a medzinárodných súťaží v sezóne 2004/2005. Ocenených pretekárov bolo 31 z troch klubov - KK Union Košice, KK Jugo Košice a TJ Metropol Košice. Prijatia sa zúčastnili aj tréneri Ing.Peter Bozogáň z KK Union Košice a Ing.Imrich Bácskai z KK Jugo Košice a riaditelia základných škôl Ladislav Graban zo ZŠ Belehradská a PaeDr. Jozef Čorba zo ZŠ Bruselská. Starosta ocenil činnosť klubov ako z hľadiska výchovného tak i z hľadiska šírenia dobrého mena Mestskej časti. Poďakoval trénerom za dobre odvedenú prácu a riaditeľom ZŠ za vytváranie podmienok pre športovú činnosť. Pretekárom a funkcionárom potom odovzdal Poďakovania a poprial im veľa úspechov v ich ďalšej činnosti. Sensei ing. Peter Bozogáň sa starostovi poďakoval za záujem o karate zo strany Mestskej časti a vyjadril presvedčenie, že spolupráca medzi klubmi, školami a MČ bude aj naďalej pokračovať.

  

01.JPG (42577 bytes)

Starostovi MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce JUDr.Cyrilovi Betušovi predstavil ocenenných zástupca starostu Ing. RNDr. Emil Petrvalský CSc. Prizerá sa prednostka MÚ MČ JUDr. Nadežda Černá.

 

02.JPG (43982 bytes)

Sensei Ing.Peter Bozogáň s riaditeľmi škôl Ladislavom Grabanom a Dr. Jozefom Čorbom.

 

03.JPG (48953 bytes)

So slávnostným príhovorom vystúpil starosta MČ JUDr. Cyril Betuš.

 

04.JPG (61559 bytes)

Pohľad do zasadačky MÚ.

 

05.JPG (38369 bytes)

Tréner KK Jugo Košice Ing.Imrich Bácskai.

 

06.JPG (37672 bytes)

Ocenenie z rúk starostu preberá Zuzka Schwartzová.

 

07.JPG (40482 bytes)

Peter Šimko.

 

08.JPG (39745 bytes)

Lukáš Bögöš.

 

09.JPG (39714 bytes)

Pavel Příběnský.

 

10.JPG (29274 bytes)

Peter Bozogáň ml.

 

11.JPG (35141 bytes)

Richard Tomasch.

 

12.JPG (43928 bytes)

Braňo Medvec.

 

13.JPG (47165 bytes)

Stano Šimko.

 

14.JPG (54375 bytes)

Danielka Závatzká.

 

15.JPG (53428 bytes)

Ján Hirka.

 

16.JPG (51710 bytes)

Zranený Gabi Kaleta.

 

17.JPG (52068 bytes)

Alexandra Vašková.

 

18.JPG (48782 bytes)

Róbert Jakab.

 

19.JPG (56953 bytes)

Miška Kimáková z TJ Metropol Košice.

 

20.JPG (60285 bytes)

Lucka Rácová z TJ Metropol.

 

21.JPG (56709 bytes)

Július Evelley z KK Jugo Košice.

 

22.JPG (55573 bytes)

Sensei Peter Bozogáň.

 

23.JPG (53198 bytes)

Ing. Imrich Bácskai.

 

24.JPG (54632 bytes)

Ladislav Graban.

 

25.JPG (52947 bytes)

Dr. Jozef Čorba.

 

26.JPG (35942 bytes)

Za ocenených sa starostovi poďakoval sensei Peter Bozogáň.

 

27.JPG (59279 bytes)

Spoločná fotka.

 

28.jpg (62299 bytes)

Po oficiálnej časti nasledovalo malé občerstvenie.

 

29.jpg (55860 bytes)

... a neformálna debata.

Copyright © 2006 Venus & Mars, Košice