Logo.gif (7646 bytes)

 

Prijatie karatistov Mestskej časti, ktorí získali umiestnenia  na Majstrovstvách Slovenska, v Slovenskom pohári a na medzinárodných súťažiach v sezóne 2007/2008 starostom MČ 17.6.2008.

 

        Dňa 17.6.2008 prijal starosta Mestkej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce JUDr.Cyril Betuš v prítomnosti zástupcu starostu Ing.RNDr.Emila Petrvalského CSc. a prednostky úradu JUDr.Nadeždy Černej karatistov Mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce - medajlistov z Majstrovstiev Slovenska, Slovenského pohára a medzinárodných súťaží v sezóne 2007/2008. Prijatia sa zúčastnili aj tréneri Ing.Peter Bozogáň a Ing. Imrich Bácskai. Starosta ocenil činnosť klubov ako z hľadiska výchovného tak i z hľadiska šírenia dobrého mena Mestskej časti. Poďakoval trénerom za dobre odvedenú prácu. Pretekárom a funkcionárom potom odovzdal písomné Poďakovania a poprial im veľa úspechov v ich ďalšej činnosti. Sensei ing. Peter Bozogáň sa starostovi poďakoval za záujem o kluby zo strany Mestskej časti a vyjadril presvedčenie, že spolupráca medzi klubmi a MČ bude aj naďalej pokračovať.

  

01.jpg (161707 bytes)

Všetkých ocenených predstavil starostovi JUDr. Cyrilovi Betušovi jeho zástupca Ing. RNDr. Emil Petrvalský CSc..

 

02.jpg (149543 bytes)

Ocenené boli aj pretekárky TJ Metropol Košice Lucia Rácová a Michaela Kimáková.

 

03.jpg (148004 bytes)

Pohľad do zasadačky MÚ medzi ocenených.

 

04.jpg (121974 bytes)

Slávnostný akt odovzdávanie Poďakovaní.

 

05.jpg (151372 bytes)

Poďakovanie preberá Michal Klima.

 

06.jpg (154379 bytes)

Poďakovanie prebral aj sensei Peter Bozogáň.

 

07.jpg (149574 bytes)

... aj sensei klubu Jugo Košice Ing. Imrich Bácskai.

 

08.jpg (141773 bytes)

Za ocenených sa poďakoval Ing. Peter Bozogáň.

 

09.jpg (184988 bytes)

Po slávnostnom akte nasledovalo občerstvenie a voľná debata.

 

10.jpg (70405 bytes)

Spoločná fotka ocenených a starostu MČ..

Copyright © 2008 Venus & Mars, Košice