Logo.gif (7646 bytes)

Cena mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce 2011 - 7.5.2011


       
Starosta Mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce udelil plaketu starostu Mestskej časti v roku 2011 dvom majsterkám sveta
z portugalského Cascais Zuzane Schwartzovej a Daniele Závatzkej za vzornú reprezentáciu mestskej časti,
mesta Košice a Slovenskej republiky na vrcholnom svetovom športovom podujatí.
Plaketu oceneným odovzdal 7.5.2011 v zasadačke Miestneho úradu starosta mestskej časti Ing. RNDr. Emil Petrvalský CSc.
 
 

Obrad otvorila Ing. Rajňáková, ktorá predstavila ocenených starostovi Ing. RNDr. Emilovi Petrvalskému CSc. 

 

Starosta v príhovore ocenil prínos ocenených pre mestskú časť. 

 

Pohľad do sály, v prvej rade sedia aj ocenené Daniela Závatzká a Zuzana Schwartzová. 

 

Slávnostný stôl. 

 

 Obrad zahájili aj ukončili trubači zo ZUŠ Márii Hemerkovej. 

Copyright © 2011 Emil Petrvalský, Košice