Logo.gif (7646 bytes)

 

Cena Mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce 2004

 

    Poslanci Mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce udelili v roku 2004 cenu Mestskej časti v roku 2004 kolektívu trénerov karate klubu UNION Košice - Ing.Petrovi Bozogáňovi, Ing.RNDr. Emilovi Petrvalskému CSc., Michalovi Dudičovi a Stanislavovi Šimkovi - za vklad vo výchove mladej generácie v Mestskej časti ako i za vzornú reprezentáciu Mestskej časti ako na Slovensku tak i v zahraničí. Cena bola oceneným odovzdaná 8.5.2004 v zasadačke Miestneho úradu starostom JUDr.Cyrilom Betušom.

 

Img_0362.jpg (18185 bytes)

Img_0384.jpg (18122 bytes)

Ocenenia.

Img_0385.jpg (13075 bytes)

Úvodná stránka pamätnej knihy Mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce.

 

Img_0388.jpg (35029 bytes)

Ceremoniál začal slávnostnými fanfárami.

 

Img_0390.jpg (17089 bytes)

Ocenených predstavovala Ing.Janka Rajňáková.

 

Img_0393.jpg (14200 bytes)

Úvodné slovo patrilo JUDr.Cyrilovi Betušovi.

 

Img_0402.jpg (14698 bytes)

Ako prvý preberá z rúk starostu ocenenie šéftréner klubu Ing.Peter Bozogáň.

 

Img_0403.jpg (16558 bytes)

K blahoželaniu sa pripojila aj prednostka Miestneho úradu JUDr.Nadežda Černá.

 

Img_0404.jpg (13080 bytes)

Img_0405.jpg (13561 bytes)

Slávnostný zápis do pamätnej knihy Mestskej časti.

 

Img_0406.jpg (13536 bytes)

Img_0407.jpg (26433 bytes)

Img_0408.jpg (29548 bytes)

Img_0409.jpg (16471 bytes)

Ocenenie prebral aj tréner Ing.RNDr.Emil Petrvalský CSc.

 

Img_0411.jpg (26971 bytes)

Img_0412.jpg (18455 bytes)

Img_0413.jpg (26733 bytes)

Ocenenie prebral ďalší z trénerov klubu Michal Dudič.

 

Img_0414.jpg (28962 bytes)

Img_0416.jpg (27361 bytes)

Img_0417.jpg (24871 bytes)

Na záver prebral ocenenie aj Stanislav Šimko - najmladší z trénerov klubu.

Copyright © 2004 Venus & Mars, Košice