Cena Mestskej časti Košice Sídlisko Ťahanovce - 23.6.2001

23.6.2001 na základe rozhodnutia poslancov miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice Sídlisko Ťahanovce bola nášmu klubu udelená cena Mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce za vynikajúce športové výsledky a reprezentáciu Mestskej časti. Cenu Mestskej časti odovzdal senseiovi Petrovi Bozogáňovi starosta Mestskej časti Ing.Jozef Pavelka za prítomnosti primátora mesta Košice JUDr. Zdenka Trebuľu.

 

Cena1.jpg (65867 bytes)

Sensei Peter Bozogáň pri preberaní Ceny MČ z rúk starostu Ing.Jozefa Pavelku.

 

Cena2.jpg (73560 bytes)

Sensei Peter Bozogáň sa zapisuje do čestnej knihy Mestskej časti. Za ním stojí zástupca starostu JUDr.Cyril Betuš.

 

Cena3.jpg (52915 bytes)

Primátor Košíc JUDr.Zdenko Trebuľa sa zapisuje do kroniky nášho klubu.

 

Cena4.jpg (70432 bytes)

Sensei Peter Bozogáň s ďalším oceneným - riaditeľom ZŠ Belehradská Ladislavom Grabanom.

 

CenaMC2001.jpg (114709 bytes)

Dokument potvrdzujúci udelenie ceny.

Copyright © 2001 Venus & Mars, Košice