Logo.gif (7646 bytes)

 

Prijatie úspešných karatistov karate klubov Union Košice a Jugo Košice
starost0m MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce 14.6.2011.

 

        Dňa 14.6.2011 prijal starosta Mestkej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce Ing. RNDr. Emil Petrvalský CSc. úspešných pretekárov v sexóne 2010/2011 karate klubov Union Košice a Jugo Košice vo veľkej zasadačke Miestneho úradu. Ocenených bolo 31 pretekárov, medailistov zo slovenského phára, majstrovstiev Slovenska ako i rôznych regionálnych súťaží. Prijatia sa zúčastnili aj tréneri oboch klubov Miroslava Bácskaiová trénerka a prezident klubu Jugo Košice, Peter Bozogáň šéftréner a Ján Dudlák a Luc Georges Ramiandravola tréneri karate klubu Unioin Košice. Starosta ocenil činnosť klubu ako z hľadiska výchovného tak i z hľadiska šírenia dobrého mena Mestskej časti, mesta Košice a Slovenskej republiky. Poďakoval trénerom za dobre odvedenú prácu ako i za vytváranie podmienok pre činnosť klubu. Pretekárom a funkcionárom potom odovzdal Ďakovné listy a poprial im veľa úspechov v ich ďalšej činnosti. Ing. Peter Bozogáň sa starostovi poďakoval za záujem o klub zo strany Mestskej časti a vyjadril presvedčenie, že spolupráca medzi klubom a MČ bude aj naďalej pokračovať.

 


 

Pohľad do zasadacej miestnosti MČ pred prijatím.

 

Ing. Janka Rajňáková predstavuje starostovi MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce Ing. RNDr. Emilovi Petrvalskému CSc. ocenených.

 

Ocenenie preberá prezident KK Jugo Košice Miroslava Bácskaiová.

 

Ocenenie preberá Martin Baňas.

 

Ocenenie preberá Ján Dudlák, tréner KK Union Košice.

 

Ocenenie preberá Luc Georges Ramiandravola, tréner KK Union Košice.

 

Ocenenie preberá Peter Bozogáň, šéftréner KK Union Košice.

 

Ocenenie preberá Michal Klima.

 

 

Ocenenie preberá Daniela Závatzká.

 

Ocenenie preberá Michal Šestina.

 

Ocenenie preberá Ismail Ndyiae.

 

Ocenenie preberá Marián Macík.

 

Ocenenie preberá Ján Füzér.

 

Ocenenie preberá Michal Masrna.

 

Ocenenie preberá Patrik Palušák.

 

Ocenenie preberá Mercedes Nehilová.

 

Ocenenie preberá Michaela Zajacová.

 

Ocenenie preberá Matúš Matyasek.

 

Ocenenie preberá Erik Erdész.

 

Ocenenie preberá Matúš Masrna.

 

Ocenenie preberá Matúš Bozogáň.

 

Ocenenie preberá Gabriel Kaleta.

 

Ocenenie preberá Kornélia Linkeschová.

 

Za ocenených sa poďakoval sensei Peter Bozogáň z Unionu Koišce.

 

Spoločná fotka s členmi KK Jugo Košice.

 

Spoločná fotka s členmi KK Union Košice.

 

 

Spoločná fotka účastníkov oceňovania.

Copyright © 2011 Emil Petrvalský, Košice