Cena mesta Košice - 17.5.2010.

17.5.2010 na základe rozhodnutia poslancov mestského zastupiteľstva mesta Košice bola kolektívu reprezentačných trénerov SR
 v športovom karate Ing. Petrovi Bozogáňovi. Júliusovi Valentovi a Františkovi Kretovičovi udelená Cena mesta Košice
za vynikajúce športové výsledky a reprezentáciu  mesta Košice a Slovenskej republiky.
Na slávnostnom akte boli prítomní aj otec Ing. Bozogáňa a navrhovateľ a poslanec mesta Košice Ing. RNDr. Emil Petrvalský CSc.
Cenu mesta Košice si ocenení prebrali z rúk primátora mesta Ing. Františka Knapíka.

 

Slávnostný príhovor primátora mesta Košice Františka Knapíka.

 

Cenu mesta Košice preberá František Kretovič.

 

Primátor odovzdáva oceneným listinu potvrdzujúcu cenu.

 

František Kretovič sa zapisuje do pamätnej knihy mesta Košice.

 

_IGP7160.JPG (322143 bytes)

Peter Bozogáň sa zapisuje do pamätnej knihy mesta Košice.

 

Július Valenta pri slávnostnom zápise.

 

Pohľad do historickej radničnej sály s ocenenými, primátorom mesta Košice Františkom Knapíkom
a Emilom Petrvalským.

 

Po slávnostnom obrade bola neformálna beseda.

 Copyright © 2010 Venus & Mars, Košice