Logo.gif (7646 bytes)

 

Peter ŠIMKO u starostu 2004

 

        Dňa 16.3.2004 prijal starosta Mestkej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce JUDr. Cyril Betuš na  Miestnom úrade nášho úspešného pretekára z Majstrovstiev Európy v Rijeke Petra Šimka. Prítomná bola aj mama Petra Cecília Šimková, tréner Ing. Peter Bozogáň a reprezentačný tréner SR František Kretovič. Vo svojom príhovore starosta vyzdvihol úspech, ktorý Peter a slovenské karate na Majstrovstvách Európy dosiahol a poďakoval ako rodičom tak i trénerom za ich starostlivosť a obetavú prácu. Petrovi a trénerom odovzdal Poďakovanie a poprial im veľa úspechov v ich ďalšej činnosti.   

 

752.jpg (44899 bytes)

Zľava : Ing.Peter Bozogáň, Peter Šimko, Cecília Šimková a František Kretovič.

 

 

753.jpg (44678 bytes)

.. ešte raz

 

 

754.jpg (43215 bytes)

Starosta JUDr.Cyril Betuš pri slávnostnom prejave.

 

 

755.jpg (29601 bytes)

Starosta JUDr.Cyril Betuš blahoželá Petrovi Šimkovi.

 

 

756.jpg (34362 bytes)

Starosta JUDr.Cyril Betuš blahoželá Cilke Šimkovej.

 

 

757.jpg (31900 bytes)

Ďakovný list preberá Ing. Peter Bozogáň.

 

 

758.jpg (35610 bytes)

Neoceniteľná je aj práca reprezentačného trénera SR Františka Kretoviča.

 

 

759.jpg (40763 bytes)

Slávnostný prípitok.

 

 

760.jpg (45615 bytes)

Peťo Šimko pri zápise do kroniky Mestskej časti.

 

 

761.jpg (42123 bytes)

Cilka pri slávnostnom zápise.

 

 

762.jpg (43358 bytes)

Aj sensei P.Bozogáň sa zapisuje.

 

 

763.jpg (39117 bytes)

František Kretovič pri zápise.

Copyright © 2004 Venus & Mars, Košice