História KARATE klubu UNION KošiceKarate klub na sídlisku Ťahanovce bol založený v septembri 1991. Zakladateľmi a súčasne trénermi sú Ing. Peter Bozogáň a MVDr. Igor Lajda. V roku 1992 sa klub stal členom VÚKABU - Východoslovenskej únie karate a iných bojových umení a v roku 1993 členom Slovenského zväzu karate. V roku 1993 došlo k spojeniu oddielov karate, basketbalu, orientačného behu a aerobiku do spoločného klubu pod názvom ŠŠK UNION Košice pri ZŠ Belehradská na sídlisku Ťahanovce. Tréningového procesu sa zúčastňuje hlavne mládež zo sídliska Ťahanovce, kde nie je veľa možností pravidelne športovať. Trénovať začali samí nováčikovia, ktorí postupom času naberali skúsenosti a po dvoch rokoch tréningu sa začali zúčastňovať súťaží - najprv v rámci východoslovenského kraja a potom aj v rámci Slovenska. Pretekári z klubu Union sa začali presadzovať na súťažiach organizovanými VÚKABU a Slovenským zväzom karate. Je veľkou devízou, že ide výhradne o odchovancov klubu. Postupom času sa v klube vytvorili tri družstvá: A-družstvo - pretekári, B-družstvo - pokročilí cvičenci a C-družstvo - začínajúci cvičenci. Systematickou prácou v družstvách je snaha podchytiť vhodné typy pretekárov, ktorí svojimi schopnosťami spĺňajú predpoklady úspešne obstáť na súťažiach, a tak reprezentovať klub, mesto a Slovenskú republiku. Pretekári z klubu Union sa pravidelne zúčastňujú súťaží, kde dosiahli už viacero vynikajúcich výsledkov. Najlepší pretekári sa dostali do širšieho výberu reprezentácie Slovenska a reprezentovali Slovensko aj na medzinárodných súťažiach. Po odchode Igora Lajdu v roku 2001 sa okrem Petra Bozogáňa trénermi klubu stali Emil Petrvalský, Michal Dudič a Stanislav Šimko. 

V rokoch 2001 -2010 klub trénovali:

A družstvo - tréner Bozogáň Peter st. asistenti Luc Georges Ramiandravola a Ján Dudlák
B družstvo - tréner Petrvalský Emil
C družstvo - tréner Bozogáň Peter st.

Členmi širšieho kádra reprezentácie sa stali Michal Dudič, Miroslav Sabo, Stanislav Šimko, Peter Šimko, Maroš Sokol, Patrik Sopko, Peter Kožák, Henrich Dudáš, Peter Bozogáň ml., Maroš Sokol, Richard Tomasch, Erik Kaško, Peter Varga, Miroslav Sabo, Martin Petrvalský, Michal Klima, Matúš Bozogáň, Gabriel Kaleta, Róbert Jakab, Radka Lipovská, Petra Klimová, Daniela Závatzká, Zuzana Schwartzová a Kornélia Linkeschová.

Klub si za roky svojej existencie vychoval aj rozhodcovský zbor členmi ktorého sú :
EKF - Šimko Stanislav a Bozogáň Peter ml.
3. kvalifikačný stupeň -  Petrvalský Emil a Kožák Peter
2. kvalifikačný stupeň - Ramiandravola Luc Georges a Petrvlaksý Martin
1. kvalifikačný stupeň - Dudlák Ján, Bozogáň Peter, Závatzká Daniela a Šimko Peter 

Klub disponuje aj školeným trénerským zborom :
2. kvalifikašný stupeň - Bozogáň Peter st.
1. kvalifikačný stupeň - Sokol Martin, Dudlák Ján, Ramiandravola Luc Gerges, Šimko Stanislav, Dudič Michal, Petrvalský Emil,
                                           Šimko Peter, Kožák Peter, Bozogáň Peter ml., Dudáš Henrich, Petrvalský Martin, Matúš Bozogáň

V súčasnosti trénujú družstvá nasledovne:

Hlavný tréner : 
Peter BOZOGÁŇ - 5.dan - tréner 2.kvalifikačného stupňa

Asistenti trénera  :
Ján DUDLÁK - 3.dan - tréner 1.kvalifikačného stupňa
Luc Georges RAMIANDRAVOLA- 3.dan - tréner 1.kvalifikačného stupňa
Peter BOZOGÁŇ ml. - 2.dan - tréner 1.kvalifikačného stupňa
Emil PETRVALSKÝ - 1.dan - tréner 1.kvalifikačného stupňa

Najväčšie úspechy pretekárov karate klubu UNION.

Významné ocenenia klubu:

·         23.6.2001 bola klubu udelená Cena mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce za osobný podiel a zásluhy na rozvoji športu a mládeže mestskej časti. Cenu prebral Ing.Peter Bozogáň z rúk starostu Ing. Jozefa Pavelku za prítomnosti primátora mesta Košice JUDr. Zdenka Trebuľu.

·         8.5.2004 bola trénerom klubu udelená Cena mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce za starostlivosť o mládež, dosiahnuté výsledky a vzornú reprezentáciu Mestskej časti na celomestskej, národnej i medzinárodnej úrovni. Cenu prebrali Ing. Peter Bozogáň, Ing. RNDr. Emil Petrvalský CSc., Michal Dudič a Stanislav Šimko. Cenu im odovzdal starosta MČ JUDr. Cyril Betuš.

·         6.5.2006 bola Petrovi Šimkovi udelená Cena mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce za vzornú reprezentáciu mestskej časti na miestnej, mestskej, celoslovenskej a zahraničnej úrovniach za starostlivosť o mládež a dosiahnuté výsledky v športovom karate. Cenu prebral jeho brat Stanislav, lebo Peter bol práve na Majstrovstvách Európy v nórskom Stavangeri. Cenu mu odovzdal starosta MČ JUDr. Cyril Betuš.

·         19.12.2006 prijatie a ocenenie šéftrénera klubu Ing. Petra Bozogáňa  štátnou tajomníčkou ministerstva školstva Slovenskej republiky Bibiánou Obrimčákovou v Bratislave v Dome športu

·         17.5.2010 bola udelená reprezentačným trénerom SR (Ing. Peter Bozogáň, Július Valenta a František Kretovič) Cena mesta Košice za dlhoročnú výchovu reprezentantov SR a šírenie dobrého mena mesta Košice a SR doma i v zahraničí. Cenu kolektívu odovzdal primátor mesta Košice Ing. František Knapík v priestoroch historickej radnice mesta  Košice na Hlavnej ulici. 

·         7.5.2011 bola udelená Plaketa starostu mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce úspešným medailistkám z Majstrovstiev sveta Goju ryu v Cascais v Portugalsku Daniele Závatzkej a Zuzane Schwartzovej. Cenu si prevzali z rúk starostu MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce Ing. RNDr. Emila Petrvalského CSc.

·         16.11.2011 boli ing. Peter Bozogáň a Zuzana Schwartzová prijatí starostom mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce pri príležitosti zisku bronzovej medaily na Majstrovstvách sveta juniorov a kadetov v Melake v Malajzii.

·         7.5.2012 bola udelená Cena mesta Košice Zuzane Schwartzovej za úspešnú reprezentáciu mesta Košice a Slovenskej republiku na vrcholných svetových podujatiach. Cenu si Zuzka prevzala z rúk primátora mesta Košice MUDr. Richarda Rašiho PhD. MPH v priestoroch historickej radnice mesta Košice.

·         20.4.2015 bolo na Ministerstve školstav Slovenskej republiky  prijatie trénerov mládežníckych klubov  kde bol ocenený aj šéftréner karate klubu Union Košice Peter Bozogáň.

·         9.5.2015 boli ing. Peter Bozogáň, Zuzana Schwartzová a Peter Šimko zapísaní do Siene športovej slávy mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.

 

Výsledky pretekárov klubu na medzinárodných turnajoch

Výsledky pretekárov klubu na Majstrovstvách Slovenskej republiky

Celkové umiestnenia pretekárov klubu v Slovenskom pohári

Majstri Východoslovenskej únie karate a bojových umení (VÚKABU)

Copyright by Venus & Mars ©1999-2010 Venus & Mars, Košice, © 2011-2013 Emil Petrvalský, Košice