Popis: Obrazky\flag_UK.gif

English version


Odkazy:

Popis: Popis: Popis: Popis: LATA_erb_maly.jpg (18676 bytes)

Mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce

 

Mesto Košice

 

Tu nájdete transparentný účet klubu.

 

 

Popis: kkk.gif (7671 bytes)

 

Popis: MsKsSabinov.gif (11205 bytes)

 

Popis: jugo.gif (44370 bytes)

 

Popis: logovkb.gif (14187 bytes)

 

Popis: budosport125x86.gif (5915 bytes)

 

Popis: zpmp.gif (1996 bytes)

Združenie pre pomoc mentálne postihnutým ľuďom v Košiciach

 

Ďalšie zaujímavé odkazy

   

 

Posledná aktualizácia stránky 8.decembra 2023.


Popis: Obrazky/B-BELT.GIF
     
16. ročník Memoriálu Michala Bozogáňa
Chcete cvičiť karate - Nábor do klubu 2023.
 
Horúce informácie z klubu.

Dátum vzniku klubu :  September 1991

Zakladatelia klubu : Peter BOZOGÁŇ , Igor LAJDA


Hlavný tréner :  Peter BOZOGÁŇ - 6.dan - tréner II.kv.stupňa
Kontakt: +421 907 927 132  


Asistenti trénera  :
Ján DUDLÁK - 3.dan - tréner I.kv.stupňa

Luc Georges RAMIANDRAVOLA - 3.dan - tréner I.kv.stupňa

Peter BOZOGÁŇ ml. - 2.dan - tréner I.kv.stupňa

Peter KOŽÁK - 2.dan - tréner I.kv.stupňa
Martin PETRVALSKÝ - 2.dan - tréner I.kv.stupňa

Radka PETRVALSKÁ - 1.dan - tréner I.kv.stupňa
Martin SOKOL - 1.dan - asistent pre shotokan ryu
Emil PETRVALSKÝ – 1.dan – tréner I.kv.stupňa
Kontakt : +421 903 601 629  


Športoví lekári klubu : 
Ján SABO
Vladimíra SCHWARTZOVÁ
Zuzana SCHWARTZOVÁ
Erika LINKESCHOVÁ
Peter LINKESCH

Beáta BEKEČOVÁ


Psychológovia klubu : 
Lenka LIPANOVÁ

Radka PETRVALSKÁ


Adresa elektronickej pošty (e-mail): 
dorka@extel.sk  (Peter BOZOGÁŇ )

emilp@extel.sk  (Emil PETRVALSKÝ)


  História karate klubu Union

 
Majstri Goju Ryu

  Ocenenia

  Memoriál Michal Bozogáňa - archívne údaje

  Newsletter - internetové noviny

  Majstrovské stupne klubu

  Skúšobní komisári  klubu

  Máte záujem cvičiť karate - ZŠ Belehrasdská

  Máte záujem cvičiť karate - ZŠ Fábryho

  Výsledky na súťažiach

  Medailový zisk / stránky pretekárov

  Bodovanie pretekárov v kalendárnom roku

  Fotografie zo súťaží podľa sezón

  Oficiálne fotografie členov klubu

  Kronika

  Burza

  Sústredenia

  Semináre

  Spoločenské podujatia

  Klubový skúšobný poriadok - do 3.kyu

  Pravidlá karate

  Skúšobný poriadok VÚKABU - 2.kyu a vyššie

  Tlačivo na ostaršenie  

  Kauza SZK verzus SFKK  

  Transparentný účet klubu  

 

 
 

Copyright © 1999-2010 Venus & Mars, 2011 Matúš Bozogáň, 2011-2023 Emil Petrvalský