Logo.gif (7650 bytes)

 

SÚTAŽE A UMIESTNENIA SEZÓNA 2004-2005

 

18.9.2004, Košice, GISHIN Cup

Súťaže sa zúčastnili : Závatzká Daniela, Schwartzová Zuzana, Nigutová Lucia, Matyaseková Martina, Jurenková Veronika, Hirka Ján, Sirka Pavol, Maťašová Anna, Galoš Matúš, Sirka Ján, Kováč Peter, Lemesányi Peter, Macík Marian,  Maťaš Bystrík, Jurenka Martin, Kováčová Veronika, Kašková Tímea, Krajňák Slavomír, Bozogáňová Miroslava, Příběnký Pavel, Varga Peter, Misák Michal, Rybovič Michal, Erik Kaško, Tomáš Kubák, Michal Klima, Róbert Jakab, Matúš Bozogáň, Petra Klimová, Radka Lipovská, Gabriel Kaleta, Peter Bozogáň ml., Lukáš Bögöš, Richard Tomasch a Martin Petrvalský.

Výsledky:

Meno a priezvisko: Kategória:

Umiestnenie:

ZÁVATZKÁ Daniela Kata - dievčatá

1.miesto

JAKAB Róbert Kata - starší žiaci

3.miesto

SCHWARTZOVÁ Zuzana Kumite - ml.žiačky do 35 kg

1.miesto

JURENKOVÁ Veronika Kumite - ml.žiačky nad 40 kg

1.miesto

KLIMA Michal Kumite - st.žiaci do 40 kg

1.miesto

JAKAB Róbert Kumite - st.žiaci do 50 kg

1.miesto

JURENKA Martin Kumite - st.žiaci nad 50 kg

1.miesto

KAŠKOVÁ Tímea Kumite - ml.dorast do 55 kg

1.miesto

BOZOGÁŇ Matúš Kumite - ml.dorast nad 65 kg

1.miesto

VARGA Peter Kumite - st.dorast do 60 kg

1.miesto

KAŠKO Erik Kumite - st.dorast do 65 kg

1.miesto

BOZOGÁŇ Peter ml. Kumite - st.dorast do 70 kg

1.miesto

KLIMOVÁ Petra Kumite - ml.dorast do 55 kg

2.miesto

KUBÁK Tomáš Kumite - ml.dorast do 60 kg

2.miesto

LIPOVSKÁ Radka Kumite - ml.dorast do 60 kg

2.miesto

PETRVALSKÝ Martin Kumite - st.dorast do 65 kg

2.miesto

BÖGÖŠ Lukáš Kumite - st.dorast do 70 kg

2.miesto

PŘÍBĚNSKÝ Pavel Kumite - st.dorast do 60 kg

2.miesto

BOZOGÁŇOVÁ Miroslava Kumite - st.dorast nad 60 kg

2.miesto

MAŤAŠOVÁ Anna Kumite - ml.žiačky do 35 kg

3.miesto

LEMESÁNYI Peter Kumite - ml.žiaci do 50 kg

3.miesto

KOVÁČ Peter Kumite - st.žiaci do 45 kg

3.miesto

KRAJŇÁK Slavomír Kumite - ml.dorast do 55 kg

3.miesto

RYBOVIČ Michal Kumite - st.dorast do 60 kg

3.miesto

MISÁK Michal Kumite - st.dorast do 65 kg

3.miesto

TOMASCH Richard Kumite - st.dorast do 70 kg

3.miesto

 

18.9.2004, Gorica, Slovinsko

Súťaže sa zúčastnili : Peter Kožák.

Výsledky:

Meno a priezvisko: Kategória:

Umiestnenie:

KOŽÁK Peter Kumite - juniori družstvá

3.miesto

 

25. a 26.9.2004, Budapest Open, Budapešť, Maďarsko

Súťaže sa zúčastnili : Schwartzová Zuzana, Kováč Peter, Krajňák Slavomír, Vajda Marek,Varga Peter, Kaško Erik, Kubák Tomáš, Klima Michal, Pástor Michal, Jakab Róbert, Bozogáň Matúš, Klimová Petra, Lipovská Radka, Kašková Tímea, Bögöš Lukáš, Tomasch Richard, Petrvalský Martin, Sokol Maroš, Friedmann Tomáš, Sabo Miroslav, Kožák Peter, Šimko Stanislav, Dudič Michal a Volanský Stanislav.

Výsledky:

Meno a priezvisko: Kategória:

Umiestnenie:

KUBÁK Tomáš Kumite - 14 roční

2.miesto

KAŠKO Erik Kumite - 16-17 roční do 60 kg

3.miesto

FRIEDMANN Tomáš Kumite - muži do 65 kg

3.miesto

PETRVALSKÝ Martin Kumite - 16-17 roční do 60 kg

4.miesto

TOMASCH Richard Kumite - 16-17 roční do 70 kg

4.miesto

DUDIČ Michal Kumite - družstvo Slovenska

4.miesto

JAKAB Róbert Kata - 13 roční

5.-8.miesto

KAŠKOVÁ Tímea Kumite - 15 ročné

5.-8.miesto

Reprezentácia Slovenska získala pohár pre najúspešnejšiu krajinu.

 

9.10.2004, JUGO Cup, Košice

Súťaže sa zúčastnili : Závatzká Daniela, Schwartzová Zuzana, Nigutová Lucia, Matyaseková Martina, Maťašová Anna, Jurenková Veronika, Hirka Ján, Sirka Pavol, Gálik Ján, Nagy Adam, Novák Marek, Siska Dominik, Kádár Lukáš, Galoš Matúš, Jalč Patrik, Šuk Oleg, Sabol Michal, Petrvalská Olívia, Vargová Viktória, Sirka Ján, Sobek Martin, Rabatin Jakub, Lemesányi Peter, Sabol Jakub, Dugas Jaroslav, Macík Marian, Maťaš Bystrík, Manduľák Martin, Kubák Tomáš, Klima Michal a  Klimová Petra.

Výsledky:

Meno a priezvisko: Kategória:

Umiestnenie:

ZÁVATZKÁ Daniela Kata - dievčatá

1.miesto

SCHWARTZOVÁ Zuzana Kumite - ml.žiačky do 40 kg

1.miesto

JURENKOVÁ Veronika Kumite - ml.žiačky nad 40 kg

1.miesto

GALOŠ Matúš Kumite - ml.žiaci do 40 kg

1.miesto

KLIMOVÁ Petra Kumite - ml.dorast nad 50 kg

1.miesto

KUBÁK Tomáš Kumite - ml.dorast do 60 kg

1.miesto

KLIMA Michal Kumite - st.žiaci do 45 kg

1.miesto

SABOL Jakub Kumite - st.žiaci do 50 kg

1.miesto

MANDUľÁK Martin Kumite - st.žiaci nad 50 kg

1.miesto

MAŤAŠOVÁ Anna Kumite - ml.žiačky do 35 kg

2.miesto

ŠUK Oleg Kumite - ml.dorast do 60 kg

2.miesto

DIENEŠOVÁ Zuzana Kumite - ml.dorast nad 50 kg

2.miesto

SIRKA Ján Kumite - st.žiaci do 45 kg

2.miesto

RABATIN Jakub Kumite - st.žiaci do 40 kg

2.miesto

MAŤAŠ Bystrík Kumite - st.žiaci nad 50 kg

2.miesto

HIRKA Ján Kumite - ml.žiaci do 35 kg

3.miesto

JALČ Patrik Kumite - ml.dorast do 50 kg

3.miesto

VARGOVÁ Viktória Kumite - st.žiačky do 45 kg

3.miesto

LEMESÁNYI Peter Kumite - st.žiaci do 50 kg

3.miesto

Naši zápasníci skončili v hodnotení klubov na 2.mieste za TJ Metropol Košice.

 

16.9.2004, 1.kolo Slovenského pohára st.dorastencov a juniorov, Trenčín

Súťaže sa zúčastnili : Misák, Michal, Rybovič Michal, Příběnský Pavel, Bozogáň Peter ml., Dienešová Zuzana, Ševčíková Lucia, Jakab Tomáš, Vajda Marek,Varga Peter, Kaško Erik, Bozogáňová Miroslava, Klimová Petra, Lipovská Radka, Kašková Tímea, Nosko Lukáš, Tomasch Richard, Sokol Maroš, Sabo Miroslav, Kožák Peter, Šimko Stanislav.

Výsledky:

Meno a priezvisko: Kategória:

Umiestnenie:

SABO Miroslav Kumite - juniori do 70 kg

1.miesto

KAŠKO Erik Kumite - juniori do 60 kg

1.miesto

NOSKO Lukáš Kumite - juniori do 65 kg

2.miesto

ŠIMKO Stanislav Kumite - juniori do 70 kg

3.miesto

SOKOL Maroš Kumite - juniori do 65 kg

3.miesto

VARGA Peter Kumite - juniori do 60 kg

3.miesto

JAKAB Tomáš Kumite - st.dorast nad 75 kg

3.miesto

LIPOVSKÁ Radka Kumite - st.dorast do 60 kg

3.miesto

KAŠKOVÁ Tímea Kumite - st.dorast do 55 kg

3.miesto

PŘÍBĚNSKÝ Pavel Kumite - st.dorast do 55 kg

3.miesto

VAJDA Marek Kumite - st.dorast do 55 kg

3.miesto

 

23.10.2004, 1.kolo Slovenského pohára žiakov a mladších dorastencov, Košice

Súťaže sa zúčastnili : Závatzká Daniela, Schwartzová Zuzana, Nigutová Lucia, Matyaseková Martina, Maťašová Anna, Jurenková Veronika, Hirka Ján, Sirka Pavol, Gálik Ján, Nagy Adam, Novák Marek, Jalč Patrik, Vargová Viktória, Sirka Ján, Sobek Martin, Rabatin Jakub, Pástor Michal, Pástor Matej, Kováč Peter, Kováčová Veronika, Sabol Jakub, Dugas Jaroslav, Maťaš Bystrík, Kubák Tomáš, Klima Michal, Lipovská Radka, Bozogáň Matúš, Ševčíková Lucia, Hámorská Jana, Jakab Róbert, Kaleta Gabriel a  Klimová Petra.

Výsledky:

Meno a priezvisko: Kategória:

Umiestnenie:

ZÁVATZKÁ Daniela Kata - dievčatá

3.miesto

LIPOVSKÁ Radka Kumite - ml.dorast do 60 kg

1.miesto

NIGUTOVÁ Lucia Kumite - ml.žiačky do 35 kg

2.miesto

JURENKOVÁ Veronika Kumite - ml.žiačky nad 40 kg

2.miesto

KALETA Gabriel Kumite - st.žiaci nad 60 kg

2.miesto

PÁSTOR Matej Kumite - ml.dorast do 60 kg

2.miesto

ZÁVATZKÁ Daniela Kumite - ml.žiačky do 35 kg

3.miesto

HIRKA Ján Kumite - ml.žiaci do 35 kg

3.miesto

SCHWARTZOVÁ Zuzana Kumite - ml.žiačky do 40 kg

3.miesto

SOBEK Martin Kumite - st.žiaci do 40 kg

3.miesto

KLIMA Michal Kumite - st.žiaci do 45 kg

3.miesto

JAKAB Róbert Kumite - st.žiaci do 50 kg

3.miesto

SABOL Jakub Kumite - ml.dorast do 45 kg

3.miesto

KLIMOVÁ Petra Kumite - ml.dorast do 55 kg

3.miesto

HÁMORSKÁ Jana Kumite - ml.dorast nad 60 kg

3.miesto

BOZOGÁŇ Matúš Kumite - ml.dorast nad 65 kg

3.miesto

 

30.10.2004, Croatian Open, Zagreb

Súťaže sa zúčastnili : Sabo Miroslav, Sokol Maroš, Kaško Erik v rámci reprezentácie SR a ing.Peter Bozogáň ako reprezentačný tréner.

Výsledky:

Meno a priezvisko: Kategória:

Umiestnenie:

SOKOL Maroš Kumite - juniori do 65 kg

3.miesto

 

6.11.2004, Majstrovstvá VÚKABU st.dorastencov a juniorov, Košice

Súťaže sa zúčastnili : Krajňák Slavomír, Misák, Michal, Rybovič Michal, Sabo Vladimír,  Bozogáň Peter ml., Petrvalský Martin, Kaleta Róbert, Hámorská Jana, Ševčíková Lucia, Makóová Erika, Jakab Tomáš, Vajda Marek,Varga Peter, Bozogáňová Miroslava, Klimová Petra, Lipovská Radka, Tomasch Richard, Friedman Tomáš, Sokol Maroš, Sabo Miroslav, Kožák Peter, Šimko Peter, Medvec Branislav, Šimko Stanislav.

Výsledky:

Meno a priezvisko: Kategória:

Umiestnenie:

BOZOGÁŇ Peter Kata - juniori

2.miesto

SABO Vladimír Kumite - st.dorast do 55 kg

1.miesto

MISÁK Michal Kumite - st.dorast do 60 kg

1.miesto

PETRVALSKÝ Martin Kumite - st.dorast do 65 kg

1.miesto

TOMASCH Richard Kumite - st.dorast do 70 kg

1.miesto

JAKAB Tomáš Kumite - st.dorast nad 75 kg

1.miesto

SABO Vladimír, BOZOGÁŇ Peter, JAKAB Tomáš Kumite - dorast - družstvo

1.miesto

VARGA Peter Kumite - juniori do 60 kg

1.miesto

FRIEDMAN Tomáš Kumite - juniori do 65 kg

1.miesto

MAKÓOVÁ Erika Kumite - juniori nad 60 kg

1.miesto

SABO Miroslav Kumite - juniori do 70 kg

1.miesto

ŠIMKO Stanislav Kumite - juniori do 75 kg

1.miesto

KLIMOVÁ Petra Kumite - BRH

1.miesto

ŠIMKO Stanislav Kumite - BRH

1.miesto

VAJDA Marek Kumite - st.dorast do 55 kg

2.miesto

KLIMOVÁ Petra Kumite - st.dorast do 55 kg

2.miesto

RYBOVIČ Michal Kumite - st.dorast do 60 kg

2.miesto

BOZOGÁŇ Peter Kumite - st.dorast do 70 kg

2.miesto

TOMASCH Richard, KALETA Róbert, VAJDA Marek  Kumite - dorast - družstvo

2.miesto

KLIMOVÁ Petra, LIPOVSKÁ Radka, ŠEVČÍKOVÁ Lucia Kumite - dorast - družstvo

2.miesto

SOKOL Maroš Kumite - juniori do 65 kg

2.miesto

ŠIMKO Peter Kumite - juniori do 70 kg

2.miesto

MEDVEC Branislav Kumite - juniori do 80 kg

2.miesto

KOŽÁK Peter Kumite - juniori nad 80 kg

2.miesto

ŠIMKO Peter Kumite - BRH

2.miesto

LIPOVSKÁ Radka Kumite - st.dorast do 60 kg

3.miesto

KALETA Róbert Kumite - st.dorast do 75 kg

3.miesto

VARGA Peter Kumite - juniori do 65 kg

3.miesto

ŠEVČÍKOVÁ Lucia Kumite - BRH

3.miesto

LIPOVSKÁ Radka Kumite - BRH

3.miesto

FRIEDMANN Tomáš Kumite - BRH

3.miesto

SABO Miroslav Kumite - BRH

3.miesto

 

13.11.2004, 2.kolo Slovenského pohára st.dorastencov a juniorov, Zvolen

Súťaže sa zúčastnili : Misák, Michal, Rybovič Michal, Bozogáň Peter ml., Hámorská Jana,  Ševčíková Lucia, Petrvalský Martin, Jakab Tomáš, Vajda Marek,Bögöš Lukáš, Varga Peter, Kaško Erik, Bozogáňová Miroslava, Klimová Petra, Lipovská Radka, Kašková Tímea, Kaleta Róbert, Sabo Vladimír, Tomasch Richard, Sokol Maroš, Příběnský Pavel, Sabo Miroslav, Kožák Peter a Šimko Peter.

Výsledky:

Meno a priezvisko: Kategória:

Umiestnenie:

LIPOVSKÁ Radka Kumite - st.dorast do 60 kg

1.miesto

SABO Vladimír Kumite - st.dorast do 55 kg

1.miesto

VARGA Peter Kumite - juniori do 60 kg

1.miesto

SOKOL Maroš Kumite - juniori do 65 kg

1.miesto

ŠIMKO Peter Kumite - juniori do 70 kg

1.miesto

ŠEVČÍKOVÁ Lucia Kumite - st.dorast do 50 kg

2.miesto

VAJDA Marek Kumite - st.dorast do 55 kg

2.miesto

TOMASCH Richard Kumite - st.dorast do 70 kg

2.miesto

KAŠKO Erik Kumite - juniori do 60 kg

2.miesto

KOŽÁK Peter Kumite - juniori nad 80 kg

2.miesto

KLIMOVÁ Petra Kumite - st.dorast do 55 kg

3.miesto

KALETA Róbert Kumite - st.dorast do 75 kg

3.miesto

SABO Miroslav Kumite - juniori do 70 kg

3.miesto

 

Slovenský pohár st.dorastencov a juniorov, 2004/2005,Trenčín, Zvolen - celkové výsledky

Výsledky:

Meno a priezvisko: Kategória:

Umiestnenie:

Body:
LIPOVSKÁ Radka Kumite - st.dorast do 60 kg

1.miesto

16 bodov
KAŠKO Erik Kumite - juniori do 60 kg

1.miesto

20 bodov
SABO Miroslav Kumite - juniori do 70 kg

1.miesto

16 bodov
SABO Vladimír Kumite - st.dorast do 55 kg

2.miesto

12 bodov
ŠEVČÍKOVÁ Lucia Kumite - st.dorast do 50 kg

2.miesto

10 bodov
VARGA Peter Kumite - juniori do 60 kg

2.miesto

16 bodov
SOKOL Maroš Kumite - juniori do 65 kg

2.miesto

16 bodov
ŠIMKO Peter Kumite - juniori do 70 kg

2.miesto

12 bodov
TOMASCH Richard Kumite - st.dorast do 70 kg

3.miesto

10 bodov
KALETA Róbert Kumite - st.dorast do 75 kg

3.miesto

4 body
KLIMOVÁ Petra Kumite - st.dorast do 55 kg

3.miesto

6 bodov
KAŠKOVÁ Tímea Kumite - st.dorast do 55 kg

3.miesto

6 bodov
NOSKO Lukáš Kumite - juniori do 65 kg

3.miesto

10 bodov
KOŽÁK Peter Kumite - juniori nad 80 kg

3.miesto

10 bodov
VAJDA Marek Kumite - st.dorast do 55 kg

4.miesto

12 bodov
PŘÍBĚNSKÝ Pavel Kumite - st.dorast do 55 kg

5.miesto

6 bodov
JAKAB Tomáš Kumite - st.dorast nad 75 kg

5.miesto

6 bodov
ŠIMKO Stanislav Kumite - juniori do 70 kg

6.miesto

4 body
KLIMOVÁ Petra, LIPOVSKÁ Radka, ŠEVČÍKOVÁ Lucia Kumite - dorast družstvo

6.miesto

4 body
PETRVALSKÝ Martin Kumite - st.dorast do 65 kg

7.miesto

2 body
BÖGÖŠ Lukáš Kumite - st.dorast do 70 kg

7.miesto

2 body
BOZOGÁŇ Peter Kumite - st.dorast do 70 kg

7.miesto

2 body
DIENEŠOVÁ Zuzana Kumite - st.dorast nad 60 kg

8.miesto

2 body

 

4.12.2004, Majstrovstvá Slovenska starších dorastencov a juniorov, Trenčín

Súťaže sa zúčastnili : Rybovič Michal, Bozogáň Peter, Ševčíková Lucia, Makóová Erika, Jakab Tomáš, Vajda Marek, Varga Peter, Kaško Erik, Sabo Vladimír, Krajňák Slavomír,  Sokol Maroš, Friedmann Tomáš, Bozogáňová Miroslava, Klimová Petra, Lipovská Radka, Kašková Tímea, Kaleta Róbert, Sabo Vladimír, Tomasch Richard, Sokol Maroš, Příběnský Pavel, Sabo Miroslav, Kožák Peter a Šimko Peter.

Hosť: Starosta MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce JUDr.Cyril Betuš.

Výsledky:

Meno a priezvisko: Kategória:

Umiestnenie:

VARGA Peter Kumite - juniori do 60 kg

1.miesto

ŠIMKO Peter Kumite - juniori do 65 kg

1.miesto

TOMASCH Richard Kumite - st.dorast do 70 kg

2.miesto

KAŠKO Erik Kumite - juniori do 60 kg

2.miesto

SABO Miroslav Kumite - juniori do 70 kg

2.miesto

KLIMOVÁ Petra, LIPOVSKÁ Radka, ŠEVČÍKOVÁ Lucia Kumite - dorast - družstvo

2.miesto

VAJDA Marek Kumite - st.dorast do 55 kg

3.miesto

PŘÍBĚNSKÝ Pavel Kumite - st.dorast do 55 kg

3.miesto

KALETA Róbert Kumite - st.dorast do 75 kg

3.miesto

MAKÓOVÁ Erika Kumite - juniori nad 60 kg

3.miesto

KOŽÁK Peter Kumite - juniori nad 80 kg

3.miesto

SABO Vladimír, TOMASCH Richard, BOZOGÁŇ Peter Kumite - dorast - družstvo

3.miesto

 

22.1.2005, Croatian Open, Zagreb, Chorvátsko

Súťaže sa v rámci reprezentácie SR zúčastnili : Peter Varga, Richard Tomasch, Radka Lipovská a Petra Klimová.

Výsledky:

Meno a priezvisko: Kategória:

Umiestnenie:

LIPOVSKÁ Radka Kumite - ml.dorast do 60 kg

3.miesto

KLIMOVÁ Petra Kumite - ml.dorast do 55 kg

4.miesto

 

22.1.2005, Tanden Cup, Košice

Súťaže sa zúčastnili : Siska Šimon, Nagy Adam, Gálik Ján, Šestina Michal,  Sirka Pavol, Siska Dominik, Galoš Matúš, Závatzká Daniela, Matyaseková Martina, Nigutová Lucia, Maťašová Anna, Schwartzová Zuzana, Vašková Alexandra, Jurenková Veronika, Dugas Jaroslav, Klima Michal, Rabatin Jakub, Sobek Martin, Sirka Ján, Macík Marián, Mandulák Martin, Pástor Michal a Vargová Viktória.

Výsledky:

Meno a priezvisko: Kategória:

Umiestnenie:

ZÁVATZKÁ Daniela Kata - ml.žiačky

3.miesto

GALOŠ Matúš Kumite - ml.žiaci do 40 kg

1.miesto

ZÁVATZKÁ Daniela Kumite - ml.žiačky do 35 kg

1.miesto

SCHWARTZOVÁ Zuzana Kumite - ml.žiačky do 40 kg

1.miesto

KLIMA Michal Kumite - st.žiaci do 45 kg

1.miesto

PÁSTOR Michal Kumite - st.žiaci nad 50 kg

1.miesto

SIRKA Pavol Kumite - ml.žiaci do 35 kg

2.miesto

MANDUĽÁK Martin Kumite - st.žiaci nad 50 kg

2.miesto

MAŤAŠOVÁ Anna Kumite - ml.žiačky do 40 kg

2.miesto

JURENKOVÁ Veronika Kumite - ml.žiačky nad 40 kg

2.miesto

RABATIN Jakub Kumite - st.žiaci do 45 kg

2.miesto

MATYASEKOVÁ Martina Kumite - ml.žiačky do 35 kg

3.miesto

NIGUTOVÁ Lucia Kumite - ml.žiačky do 40 kg

3.miesto

VAŠKOVÁ Alexandra Kumite - ml.žiačky nad 40 kg

3.miesto

SIRKA Ján Kumite - st.žiaci do 50 kg

3.miesto

MACÍK Marián Kumite - st.žiaci nad 50 kg

3.miesto

 

5.2.2005, Slovenský pohár mužov a žien, Nové Zámky

Súťaže sa zúčastnili : Branislav Medvec, Peter Varga, Michal Dudič a Peter Kožák.

Výsledky:

Meno a priezvisko: Kategória:

Umiestnenie:

VARGA Peter Kumite - muži do 60 kg

1.miesto

DUDIČ Michal Kumite - muži do 75 kg

1.miesto

KOŽÁK Peter Kumite - muži BRH

2.miesto

 

11.-13.2.2005, Majstrovstvá Európy  juniorov a kadetov, Thessaloniki, Grécko

Súťaže sa zúčastnili : Erik Kaško, Peter Šimko a Miroslav Sabo. Peter Bozogáň ako tréner reprezentácie SR.

Výsledky:

Meno a priezvisko: Kategória:

Umiestnenie:

Družstvo SR (ŠIMKO Peter a Miroslav SABO) Kumite - družstvá

5.miesto

KAŠKO Erik Kumite - juniori do 60 kg

7.miesto

 

19.2.2005, 2.kolo Slovenského pohára žiakov a mladších dorastencov, Vráble

Súťaže sa zúčastnili : Vašková Alexandra, Závatzká Daniela, Schwartzová Zuzana, Maťašová Anna, Gálik Ján, Šestina Michal, Nagy Adam, Jalč Patrik, Vargová Viktória, Sirka Ján, Sobek Martin, Rabatin Jakub, Krajňák Slavomír, Kováč Peter, Jurenka Martin, Sabol Jakub, Maťaš Bystrík, Manduľák Martin, Kubák Tomáš, Klima Michal, Lipovská Radka, Bozogáň Matúš a Jakab Róbert, 

Výsledky:

Meno a priezvisko: Kategória:

Umiestnenie:

LIPOVSKÁ Radka Kumite - ml.dorast do 60 kg

1.miesto

SCHWARTZOVÁ Zuzana Kumite - ml.žiačky do 40 kg

1.miesto

ZÁVATZKÁ Daniela Kumite - ml.žiačky do 35 kg

2.miesto

JURENKA Martin Kumite - ml.dorast do 55 kg

2.miesto

KOVÁČ Peter Kumite - ml.dorast do 45 kg

2.miesto

MAŤAŠOVÁ Anna Kumite - ml.žiačky do 35 kg

3.miesto

VAŠKOVÁ Alexandra Kumite - ml.žiačky do 40 kg

3.miesto

KLIMA Michal Kumite - st.žiaci do 45 kg

3.miesto

MANDUĽÁK Martin Kumite - st.žiaci do 50 kg

3.miesto

KRAJŃÁK Slavomír Kumite - ml.dorast do 60 kg

3.miesto

 

26.2.2005, Majstrovstvá VÚKABU mužov a žien, Košice

Súťaže sa zúčastnili : Varga Peter, Kaško Erik, Sokol Maroš, Friedmann Tomáš, Šimko Peter, Bögöš Lukáš, Tomasch Richard, Dudič Michal, Jakab Tomáš, Medvec Branislav, Kožák Peter a Makóová Erika.

Výsledky:

Meno a priezvisko: Kategória:

Umiestnenie:

VARGA Peter Kumite - muži do 60 kg

1.miesto

SOKOL Maroš Kumite - muži do 65 kg

1.miesto

ŠIMKO Peter Kumite - muži do 70 kg

1.miesto

DUDIČ Michal Kumite - muži do 75 kg

1.miesto

KOŽÁK Peter Kumite - muži nad 80 kg

1.miesto

MAKÓOVÁ Erika Kumite - ženy nad 60 kg

1.miesto

ŠIMKO Peter Kumite - muži BRH

1.miesto

KAŠKO Erik Kumite - muži do 60 kg

2.miesto

FRIEDMANN Tomáš Kumite - muži do 65 kg

2.miesto

BÖGÖŠ Lukáš Kumite - muži do 70 kg

2.miesto

TOMASCH Richard Kumite - muži do 75 kg

2.miesto

MEDVEC Branislav Kumite - muži nad 80 kg

2.miesto

DUDIČ Michal Kumite - muži BRH

2.miesto

JAKAB Tomáš Kumite - muži nad 80 kg

3.miesto

MAKÓOVÁ Erika Kumite - ženy BRH

3.miesto

FRIEDMANN Tomáš Kumite - muži BRH

3.miesto

 

5.3.2005, Slovenský pohár mužov, žien a st.dorastencov, Žilina

Súťaže sa zúčastnili : Richard Tomasch, Slavomír Krajňák, Erik Kaško, Michal Rybovič, Matúš Bozogáň, Peter Bozogáň ml., Lukáš Bögöš,Petra Klimová, Zuzana Dienešová, Erika Makóová, Peter Šimko, Peter Kožák a Michal Dudič.

Výsledky:

Meno a priezvisko: Kategória:

Umiestnenie:

BOZOGÁŇ Peter ml. Kumite - st.dorast do 75 kg

1.miesto

ŠIMKO Peter Kumite - muži do 70 kg

1.miesto

KAŠKO Erik Kumite - muži do 60 kg

2.miesto

MAKÓOVÁ Erika Kumite - ženy nad 60 kg

2.miesto

TOMASCH Richard Kumite - st.dorast do 75 kg

3.miesto

KLIMOVÁ Petra Kumite - st.dorast do 57 kg

3.miesto

BÖGÖŠ Lukáš Kumite - st.dorast do 70 kg

3.miesto

 

12.3.2005, Zemplínsky pohár mládeže, Michalovce

Súťaže sa zúčastnili : Vašková Alexandra, Závatzká Daniela, Matyaseková Martina, Schwartzová Zuzana, Maťašová Anna, Šestina Michal, Novák Marek, Sirka Pavol, Galoš Matúš, Kučerová Michaela, Vargová Viktória, Dugas Jaroslav, Sabol Jakub, Kaleta Gabriel , Manduľák Martin, Sirka Ján, Sobek Martin, Rabatin Jakub, Krajňák Slavomír, Kováč Peter, Jurenka Martin, Maťaš Bystrík, Klima Michal, Bozogáň Matúš, Jakab Róbert, Michal Rybovič, Peter Bozogáň ml., Sabo Vladimír, Martin Petrvalský, Příběnský Pavel, Misák Michal, Dudrík Pavol, Lukáš Bögöš, Bozogáňová Miroslava, Klimová Petra, Dienešová Zuzana a Kašková Tímea.

Výsledky:

Meno a priezvisko: Kategória:

Umiestnenie:

KLIMA Michal Kumite - žiaci do 50 kg

1.miesto

KALETA Gabriel Kumite - žiaci nad 50 kg

1.miesto

BOZOGÁŇ Matúš Kumite - ml.dorast nad 60 kg

1.miesto

SABO Vladimír Kumite - st.dorast do 60 kg

1.miesto

BÖGÖŠ Lukáš Kumite - st.dorast do 70 kg

1.miesto

BOZOGÁŇ Peter ml. Kumite - st.dorast nad 70 kg

1.miesto

ZÁVATZKÁ Daniela Kata - žiačky

2.miesto

JAKAB Róbert Kata - žiaci

2.miesto

SCHWARTZOVÁ Zuzana Kumite - žiačky do 45 kg

2.miesto

JAKAB Róbert Kumite - žiaci do 50 kg

2.miesto

KRAJŃÁK Slavomír Kumite - ml.dorast do 60 kg

2.miesto

PŘÍBĚNSKÝ Pavel Kumite - st.dorast do 60 kg

2.miesto

KOVÁČ Peter Kumite - žiaci do 50 kg

3.miesto

KLIMOVÁ Petra Kumite - st.dorast do 60 kg

3.miesto

MISÁK Michal Kumite - st.dorast do 60 kg

3.miesto

BOZOGÁŇOVÁ Miroslava Kumite - st.dorast nad 60 kg

3.miesto

PETRVALSKÝ Martin Kumite - st.dorast do 70 kg

3.miesto

 

19.3.2005, Majstrovstvá Slovenska mužov a žien, Trenčín

Súťaže sa zúčastnili : Erik Kaško, Maroš Sokol, Peter Šimko, Peter Kožák a Michal Dudič.

Výsledky:

Meno a priezvisko: Kategória:

Umiestnenie:

ŠIMKO Peter Kumite - muži do 70 kg

1.miesto

KAŠKO Erik Kumite - muži do 60 kg

2.miesto

DUDIČ Michal Kumite - muži do 75 kg

3.miesto

 

2.4.2005, 3.kolo slovenského pohára žiakov a mladších dorastencov, Prešov

Súťaže sa zúčastnili : Vašková Alexandra, Závatzká Daniela, Matyaseková Martina, Schwartzová Zuzana, Maťašová Anna, Šestina Michal, Sirka Pavol,  Vargová Viktória, Dugas Jaroslav, Sabol Jakub, Kaleta Gabriel , Manduľák Martin, Sirka Ján, Sobek Martin, Rabatin Jakub, Krajňák Slavomír, Kováč Peter, Jurenka Martin, Kováčová Veronika, Lipovská Radka, Kubák Tomáš, Klima Michal a Bozogáň Matúš.

Výsledky:

Meno a priezvisko: Kategória:

Umiestnenie:

SCHWARTZOVÁ Zuzana Kumite - ml.žiačky nad 40 kg

1.miesto

KALETA Gabriel Kumite - st.žiaci nad 50 kg

1.miesto

LIPOVSKÁ Radka Kumite - ml.dorast do 60 kg

1.miesto

BOZOGÁŇ Matúš Kumite - ml.dorast nad 65 kg

1.miesto

HIRKA Ján Kumite - ml.žiaci do 40 kg

2.miesto

SABOL Jakub Kumite - ml.dorast do 50 kg

2.miesto

ŠESTINA Michal Kumite - ml.žiaci do 35 kg

3.miesto

ZÁVATZKÁ Daniela Kumite - ml.žiačky do 35 kg

3.miesto

MAŤAŠOVÁ Anna Kumite - ml.žiačky do 35 kg

3.miesto

 

2.4.2005, Krokoyama Cup, Koblenz (SRN)

Súťaže sa zúčastnili : Jakab Róbert, Klimová Petra, Kaško Erik a Šimko Peter.

Výsledky: Naši pretekári sa v tejto súťaži nepresadili.

 

24.4.2005, Majstrovstvá VÚKABU žiakov a mladších dorastencov, Bardejov

Súťaže sa zúčastnili : Závatzká Daniela, Maťašová Anna, Schwartzová Zuzana, Jurenková Veronika, Vašková Alexandra,  Sirka Pavol, Šestina Michal, Hirka Ján, Vargová Viktória, Kučerová Michaela, Galoš Matúš, Dugas Jaroslav, Klima Michal, Rabatin Jakub, Sirka Ján, Jakab Róbert, Pástor Michal, Kaleta Gabriel , Sobek Martin, Jalč Patrik, Kováč Peter, Sabol Jakub, Maťaš Bystrík, Jurenka Martin, Krajňák Slavomír, Pástor Matej, Kubák Tomáš, Bozogáň Matúš, Kováčová Veronika a Lipovská Radka.

Výsledky:

Meno a priezvisko: Kategória:

Umiestnenie:

MAŤAŠOVÁ Anna Kumite - ml.žiačky do 35 kg

1.miesto

SCHWARTZOVÁ Zuzana Kumite - ml.žiačky do 40 kg

1.miesto

JURENKOVÁ Veronika Kumite - ml.žiačky nad 40 kg

1.miesto

HIRKA Ján Kumite - ml.žiaci do 40 kg

1.miesto

KLIMA Michal Kumite - st.žiaci do 45 kg

1.miesto

KALETA Gabriel Kumite - st.žiaci nad 50 kg

1.miesto

JALČ Patrik Kumite - ml.dorast do 45 kg

1.miesto

KOVÁČ Peter Kumite - ml.dorast do 50 kg

1.miesto

JURENKA Martin Kumite - ml.dorast do 60 kg

1.miesto

PÁSTOR Matej Kumite - ml.dorast do 65 kg

1.miesto

JAKAB Róbert Kata - st.žiaci

2.miesto

ZÁVATZKÁ Daniela Kumite - ml.žiačky do 35 kg

2.miesto

VAŠKOVÁ Alexandra Kumite - ml.žiačky nad 40 kg

2.miesto

PÁSTOR Michal Kumite - st.žiaci nad 50 kg

2.miesto

SOBEK Martin Kumite - ml.dorast do 45 kg

2.miesto

KRAJŇÁK Slavomír Kumite - ml.dorast do 60 kg

2.miesto

KUBÁK Tomáš Kumite - ml.dorast do 65 kg

2.miesto

BOZOGÁŇ Matúš Kumite - ml.dorast nad 65 kg

2.miesto

VARGOVÁ Viktória Kumite - st.žiačky do 40 kg

3.miesto

KUČEROVÁ Michaela Kumite - st.žiačky nad 40 kg

3.miesto

JAKAB Róbert Kumite - st.žiaci do 50 kg

3.miesto

RABATIN Jakub Kumite - st.žiaci do 50 kg

3.miesto

MAŤAŠ Bystrík Kumite - ml.dorast do 60 kg

3.miesto

LIPOVSKÁ Radka Kumite - ml.dorast do 60 kg

3.miesto

 

24.4.2005, Veľká cena Slovenska, Bratislava

Súťaže sa v rámci reprezentácie SR zúčastnili : Erik Kaško, Peter Šimko a Michal Dudič.

Výsledky:

Meno a priezvisko: Kategória:

Umiestnenie:

ŠIMKO Peter Kumite - muži do 65 kg

2.miesto

KAŠKO Erik Kumite - muži do 60 kg

3.miesto

Družstvo SR (DUDIČ Michal a ŠIMKO Peter) Kumite - družstvá

2.miesto

 

Slovenský pohár žiakova ml.dorastencov 2004/2005, Košice, Vráble, Prešov - celkové výsledky

Výsledky:

Meno a priezvisko: Kategória:

Umiestnenie:

Body:
SCHWARTZOVÁ Zuzana Kumite - ml.žiaci do 40 kg

1.miesto

16 bodov
KALETA Gabriel Kumite - st.žiaci nad 50 kg

1.miesto

20 bodov
LIPOVSKÁ Radka Kumite - ml.dorast do 60 kg

1.miesto

36 bodov
BOZOGÁŇ Matúš Kumite - ml.dorast nad 65 kg

1.miesto

18 bodov
ZÁVATZKÁ Daniela Kumite - ml.žiaci do 35 kg

2.miesto

16 bodov
SCHWARTZOVÁ Zuzana Kumite - ml.žiaci nad 40 kg

3.miesto

12 bodov
KLIMA Michal Kumite - st.žiaci do 45 kg

3.miesto

10 bodov
HIRKA Ján Kumite - ml.žiaci do 40 kg

4.miesto

8 bodov
JURENKOVÁ Veronuka Kumite - ml.žiaci nad 40 kg

4.miesto

8 bodov
SABOL Jakub Kumite - ml.dorast do 50 kg

4.miesto

10 bodov
JURENKA Martin Kumite - ml.dorast do 55 kg

4.miesto

10 bodov
PÁSTOR Matej Kumite - ml.dorast do 60 kg

4.miesto

8 bodov
KOVÁČ Peter Kumite - ml.dorast do 45 kg

5.miesto

8 bodov
ZÁVATZKÁ Daniela Kata - dievčatá

6.miesto

4 body
MAŤAŠOVÁ Anna Kumite - ml.žiaci do 35 kg

6.miesto

10 bodov
ŠESTINA Michal Kumite - ml.žiaci do 35 kg

6.miesto

6 bodov
SOBEK Martin Kumite - st.žiaci do 40 kg

6.miesto

4 body
JAKAB Róbert Kumite - st.žiaci do 50 kg

6.miesto

6 bodov
KRAJŇÁK Slavomír Kumite - ml.dorast do 60 kg

6.miesto

8 bodov
HÁMORSKÁ Jana Kumite - ml.dorast nad 60 kg

6.miesto

4 body
NIGUTOVÁ Lucia Kumite - ml.žiaci do 35 kg

7.miesto

8 bodov
HIRKA Ján Kumite - ml.žiaci do 35 kg

7.miesto

4 body
VAŠKOVÁ Alexandra Kumite - ml.žiaci nad 40 kg

7.miesto

6 bodov
MANDUĽÁK Martin Kumite - st.žiaci nad 50 kg

7.miesto

4 body
JALČ Patrik Kumite - ml.dorast do 45 kg

7.miesto

6 bodov
KLIMOVÁ Petra Kumite - ml.dorast do 55 kg

7.miesto

4 body
SABOL Jakub Kumite - ml.dorast do 45 kg

8.miesto

4 body
GÁLIK Ján Kumite - ml.žiaci do 30 kg

9.miesto

4 body
ZÁVATZKÁ Daniela Kata - ml.žiačky

10.miesto

2 body
SCHWARTZOVÁ Zuzana Kata - ml.žiačky

10.miesto

2 body
RABATIN Jakub Kumite - st.žiaci do 45 kg

10.miesto

2 body
JURENKA Martin Kumite - ml.dorast do 60 kg

11.miesto

2 body
KUBÁK Tomáš Kumite - ml.dorast do 65 kg

11.miesto

4 body
MATYASEKOVÁ Martina Kumite - ml.žiaci do 35 kg

12.miesto

2 body
VARGOVÁ Viktória Kumite - st.žiaci do 40 kg

12.miesto

2 body
RABATIN Jakub Kumite - st.žiaci do 50 kg

12.miesto

2 body
SIRKA Ján Kumite - st.žiaci do 50 kg

12.miesto

2 body
MAŤAŠ Bystrík Kumite - ml.dorast do 65 kg

12.miesto

2 body
KOVÁČ Peter Kumite - ml.dorast do 50 kg

14.miesto

2 body

 

13.-15.5.2005, Majstrovstvá Európy seniorov, Tenerife (Španielsko)

Súťaže sa zúčastnili : Šimko Peter.

Výsledky: Peter Šimko sa v tejto súťaži nepresadil.

 

14.5.2005, Majstrovstvá Slovenska žiakov a mladších dorastencov, Košice

Súťaže sa zúčastnili : Matyaseková Martina, Závatzká Daniela, Maťašová Anna, Schwartzová Zuzana, Jurenková Veronika, Vašková Alexandra,  Sirka Pavol, Šestina Michal, Hirka Ján, Vargová Viktória, Kučerová Michaela, Klima Michal, Rabatin Jakub, Sirka Ján, Jakab Róbert, Pástor Michal, Kaleta Gabriel , Manduľák Martin, Sobek Martin, Jalč Patrik, Sabol Jakub, Maťaš Bystrík, Jurenka Martin, Krajňák Slavomír, Pástor Matej, Kubák Tomáš, Bozogáň Matúš a Lipovská Radka.

Výsledky:

Meno a priezvisko: Kategória:

Umiestnenie:

SCHWARTZOVÁ Zuzana Kumite - ml.žiačky do 40 kg

1.miesto

KLIMA Michal Kumite - st.žiaci do 45 kg

1.miesto

KALETA Gabriel Kumite - st.žiaci nad 50 kg

1.miesto

PÁSTOR Matej Kumite - ml.dorast do 65 kg

2.miesto

BOZOGÁŇ Matúš  Kumite - ml.dorast nad 65 kg

2.miesto

ŠESTINA Michal Kumite - ml.žiaci do 35 kg

3.miesto

HIRKA Ján Kumite - ml.žiaci do 40 kg

3.miesto

JAKAB Róbert Kumite - st.žiaci do 50 kg

3.miesto

MANDUĽÁK Martin Kumite - st.žiaci nad 50 kg

3.miesto

JALČ Patrik Kumite - ml.dorast do 45 kg

3.miesto

LIPOVSKÁ Radka Kumite - ml.dorast do 60 kg

3.miesto

 

4.6.2005, 20.ročník Popradského pohára, Poprad

Súťaže sa zúčastnili : Závatzká Daniela, Matyaseková Martina,  Schwartzová Zuzana, Jurenková Veronika, Vašková Alexandra, Šestina Michal, Hirka Ján, Maťašová Anna, Vargová Viktória, Klima Michal, Rabatin Jakub, Kováčová Veronika, Kováč Peter, Jakab Róbert, Maťaš Bystrík, Jurenka Martin, Kubák Tomáš, Krajňák Slavomír, Bozogáň Matúš ,Ševčíková Lucia, Klimová Petra, Sabo Vladimír, Misák Michal, Petrvalský Martin a Bozogáň Peter ml.