Návšteva prezidenta SR Ivana Gašparoviča

29.12.2009 - Miestny úrad MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce.

 

Kolóna s prezidentskou limuzínou.

 

Prezidenta vítal starosta Mestskej časti Cyril Betuš

 

a zástupca starostu Emil Petrvalský.

 

V MČ sme ho vítali starým slovanským zvykom - chlebom a soľou.

 

V zasadacej miestnosti MÚ starosta predstavil prezidentovi Mestskú časť.

Potom sa slova ujala hlava štátu.

Prezidet SR sa zapisuje do kroniky karate klubu Union Košice

a do kroniky Mestskej časti.

 

V rámci predstavenie poslancov s Dankou Bozogáňovou.

Peter Bozogáň ml. zastupoval v rámci športových klubov MČ KK Union Košice.

Za karate klub Jugo Košice bola prítomná Mirka Bácskaiová.

V rámci diskusie o karate sa spomenuli aj ME v Bratislave a prebiehajúce v Paíži.

S prezidentom sa rozlúčil starosta MČ Cyril Betuš.

Na záver návštevy prebehala krátka tlačová konferencia.

Copyright © 2009 Venus & Mars, Košice