6. stretnutie rodičov a priateľov karate klubu UNION

19.5.2007 - Reštaurácia U Katky.

 

Ples zahájili Peter Bozogáň, Emil Petrvalský a starosta Cyril Betuš.

 

O slovo sa prihlásil Imrich Bácskai z Juga Košice a odovzdal senseiovi Peterovi Bozogáňovi pohár priateľstva.

 

V.I.P. hostia s pohárom priateľstva.

 

Ján Dudlák, Imrich Bácskai(Jugo Košice), František Kretovič(KK Kretovič Košice), Peter Bozogáň, Július Valenta(prezident VÚKABU) a Emil Petrvalský.

 

Imrich Bácskai a Peter Bozogáň s pohárom priateľstva.

 

Emil Petrvalský s manželkou Alenou a pohárom priateľstva a medajlou z majstrovstiev SR v Košiciach.

 

V športovo-kultúrnom programe sa predstavili Zuzka Schwartzová a Danielka Závatzká.

 

Riadené kumite.

 

Pôsobivý tanec predviedli dievčatá zo ZŠ Belehradská.

 

Zaspieval si aj Ľubo Závatzký.

 

Miška Gáliková a Roman predviedli zmes spoločenských tancov.

 

Potom sme pristúpili k bohatým švédskym stolom.

 

Danka Bozogáňová krája tortu.

 

Do tanca už tradične hrala kapela Marshall so speváčkou Zuzkou.

 

Na stretnutí klubu boli aj riaditeľ ZŠ Belehradská Ladislav Graban a školník Petr Morch.

 

V.I.P. stôl.

 

Tancoval sa aj populárny "vláčik".

 

Dobre padla aj pizza z pizzérie Mileho Kovačeviča.

 

Tombolu už tradične moderovali Daniela Bozogáňová a Cilka Šimková.

 

Paťo Rabatin vyhral čistiace potreby.

 

Najlepší tanečný pár - Paťo Rabatin a Gitka Morchová.

 

Medzi účastníkmi kolovala aj kronika klubu.

 

Spoľahlivo sa dostala k slovu aj ˇgitara Ľuba Závatzkého.

 Ďalším s
pevákom bol Peťo Varga.

 

Nad akciou viala aj klubová vlajka.

Copyright © 2007 Venus & Mars, Košice