Oslavy 25. výročia vzniku ZŠ Belehradská Košice.

15.4.2014 - ZŠ Belehradská 21.

 

Nástup našich pretekárov na program.

 

Kata Taikeoku jodan-ichi.

Kata Taikeoku kake-uke ichi.

Kumite. Zľava Ema Priščáková s Adelou Kantorákovou, Anastasia Kolechkina s Radkou Želinskou,
kumite riadi Patrik Křesťák a bojujú Samuel a René Křesťákovci.

Copyright © 2016 Emil Petrvalský, Košice