6.6.2015 MDD v Mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. 

Pred vystúpením zľava Lucia Železníková, Mercedes Nehilová, Daniela Rozenbergová,
Samuel Křesťák, Adela Kantoráková a René Křesťák.

 

Žiacka kata taykyoku jodan ichi - Samuel Křesťák, Adela Kantoráková a René Křesťák.

 

Kata taykyoku kakeuke ichi - Lucia Železníková, Mercedes Nehilová a Daniela Rozenbergová.

 

Záver kata taykyoku kakeuke ichi - Lucia Železníková, Mercedes Nehilová a Daniela Rozenbergová.

 

Kumite - René a Samuel Křeťákovci.

 

Kumite - Mercedes Nehilová a Daniela Rozenbergová.

 

Jodan mawashi geri v podaní Mercedes Nehilovej.

 

Bratia Křesťákovci pri atrakciách.

Copyright ©2015 Emil Petrvalský, Košice