9.5.2015 30.výročie Mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. 

Pred vystúpením zľava Ema Priščáková, Mercedes Nehilová a Adela Kantoráková.
Vzadu bratia Křesťákovci s rodičmi.

 

Zľava Ján Füzér, Erik Erdész a Richard Georgiev.

 

Viktória Georgieva s cukrovou vatou.

 

Peter Šimko, Peter Bozogáň a (v neprítomnosti) Zuzanan Schwartzová boli uvedení do Siene športovej slávy
Mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.

 

Začiatok vystúpenie klubu na oslavách.
Vystúpenie komentoval z pódia Peter Bozogáň.

 

Žiacka kata Taykeoku Jodan Ich v podaní bratov Křesťíkovcov a Adely Kantorákovej a Emy Priščákovej.

 

Seipai v podaní Mercedes Nehilovej.

 

Kata synchron juniorov(Erik Erdész, Ján Füzér a Richard Georgiev) - Seienchin.

 

Ukážky kumite žiakov.

 

Kumite juniorov predviedli Erik Erdész a Ján Füzér.

Copyright ©2015 Emil Petrvalský, Košice