90.ročník Medzinárodného maratónu mieru,
6.10.2013, Košice.
Za KK Union bežali pólmaratón
Peter Kožák, Radka Lipovská, Peter Bozogáň ml. a Martin Petrvalský 

 

Martin Petrvalský ráno pred odchodom na štart.

Doprovodné vozidlo s časom.

 

Enkláva bežcov z Afriky.

 

Martin Petrvalský na trati.

Peter Bozogáň sa na trati občerstvuje.

Martin Petrvalský a Radka Lipovská s účastníckou medailou. Vpravo Emil Petrvalský.

Copyright ©2013 Emil Petrvalský, Košice