4.10.2013 bol výkonným výborom VÚKABU
udelený Emilovi Petrvalskému technický stupeň 1.dan. 

 

Certifikát odovzdal prezident VÚKABU Július Valenta.

 

Certifikát.

 

Účastníci obradu zľava Július Valenta - prezident VÚKABU, Csaba Harsányi vedúci Jiu Jitsu na východnom Slovensku,
Peter Schuster zo Zen Shotokan Košice, Csaba Kende zakladateľ juda a buda na východnom Slovensku, František Kretovič dlhoročný reprezentačný tréner SR, soshihan Konrád Ladislav,
Martin Beca predseda rozhodcovskej komisie SZK, Emil Petrvalský, Peter Bozogáň rperezentačný tréner SR a Imtich Bácskai predseda rozhodcovskej komisie VÚKABU
.

Copyright ©2013 Emil Petrvalský, Košice