Kauza SZK versus SFKK

 

 

 

9.3.2003 Rotterdam Holandsko

Dutch Open

Naší traja reprezentanti Miroslav Sabo,Stanislav Šimko a Michal Dudic boli nominovaní na tento turnaj v rámci reprezentacného druzstva Slovenska muzov. Zial cestovali do Rotterdamu zbytocne ,nakolko dlhodobé nezhody a intervencia predstavitelov SFKK zaprícinili, ze všetci reprezentanti sa previezli do Rotterdamu zbytocne. Je to škoda, ze nemohli nastúpit na tomto prestíznom turnaji a poškodení su hlavne pretekári.

 

Výber z tlace ohladom kauzy:

SME 24.10.2002 - Karate: Mesiac pred MS revolúciu v slovenskom zväze musí rezolútne riešit WKF

Bratislava 24. októbra (TASR) - Len mesiac zostáva do tohtorocného vrcholu - 16. majstrovstiev sveta v karate organizácie WKF, v Madride 21. - 24. novembra. Na vrcholnom podujatí by mali opät slovenskí karatisti útocit na medailové méty. Ktorý národný zväz ich však bude zastrešovat, je momentálne témou neobvyklého súboja, ktorý rozpútal Slovenský zväz karate (SZK) a nová Slovenská federácia klubov karate (SFKK).

V sobotu sa uskutocní v Bratislave mimoriadna Konferencia SZK, na ktorej sa bude volit aj nový predseda, pretoze bývalý Martin Culen v októbri odstúpil. Podla všetkého však na nej budú chýbat delegáti, ktorí sa stali clenmi SFKK, vrátane M. Culena. Pre oba zväzy je podstatný fakt, koho Svetová federácia karate (WKF) bude uznávat. V tomto má podla listu od prezidenta WKF Antonia Espinósu jednoznacne pevnú pôdu pod nohami SFKK. Uvádza sa v nom suspendácia SZK, jej hlavný dôvod spocívajúci v dvojitom clenstve klubov alebo jednotlivcov (SZK a SFKaBU), a zároven sa uznáva provizórne clenstvo SFKK vo WKF. Podla tohto listu by WKF mala SFKK uznat za plnoprávneho svojho clena 20. októbra na kongrese v Madride, ktorý predchádza svetovému šampionátu. Ak sa zrejmý scenár naplní, Slovensko na MS v Madride by malo štartovat, treba dúfat, v najsilnejšom zlození a neutrpiet dalšie morálne škody.

Celú revolúciu spôsobili viaceré dôvody. Ako povedal Peter Zbinovský, clen výkonného výboru SZK a predseda trénersko - metodickej komisie, a stotoznuje sa s ním aj vyhlásenie predsedníctva stredoslovenského zväzu, ktorému šéfuje, na prícine bola snaha o maximálne nedemokratické ovládnutie hnutia skupinou väcšiny vedenia VV SZK. "SFKK bude konecne na demokratických a ludsky vztahových základoch vyvíjat cinnost tak, aby karate na Slovensku napredoval," povedal P. Zbinovský.

Polarizácia hnutia karate by mala navodit taký poriadok, aby nedochádzalo k situáciám, ktoré im WKF prostredníctvom jej prezidenta Antonia Espinósa vycítalo. Najvyšší predstavitel WKF listom zo dna 9. októbra zastavil clenstvo SZK vo WKF s informovaním SOV a MŠ SR. Informáciu o suspendácii SZK vo WKF zaslal generálny sekretár WKF George Yerolimpos 10. októbra všetkým clenským národným federáciám s upozornením prerušit športové vztahy so SZK. Navyše 18. októbra oznámil Slovenskej federácii klubov karate SFKK, ze je provizórnym clenom WKF a je reprezentujúcou organizáciou karate vo WKF s následným ratifikovaním na kongrese WKF v Madride 20. novembra.

Slovenský zväz karate po odstúpení Martina Culena, ktorý sa stal šéfom SFKK, teraz reprezentuje viceprezident SZK Peter Badura. V informácii pre kluby SZK uviedol, ze zaslal list 11. októbra na adresu prezidenta WKF a generálneho sekretára, v ktorom vysvetluje opatrenia ohladom dvojitého clenstva v SZK, s rozhodnutím vylúcit kluby, ktoré sa evidentne podielali na cinnosti v konkurencnej Svetovej konfederácii karate WKC. Súcastne opätovne poziadal WKF o komunikáciu s VV SZK. V informácii pre kluby okrem iného doslova uvádza aj hrozbu, ze "na kongres WKF máme pripravené relevantné dôkazy, ze vo WKF sú národné zväzy ktoré majú styky s WKC. Kazdá dotknutá federácia si rozmyslí, ako bude hlasovat. V našich rukách máme velmi silné argumenty. Pán Culen zradil svoj zväz kvôli stolicke v direktoriáte WKF."

Podla informácie od generálneho sekretára WKF George Yerolimposa, ktoré je uverejnené aj na internetovej domovskej stránke, sa jasne píše, ze prezident WKF suspendoval SZK s tým, aby sa s ním prerušili všetky športové styky. Zároven vyjadruje presvedcenie,ze slovenská reprezentácia nebude v Madride na svetovom šampionáte chýbat.

Rezolútne vyriešená zálezitost zo strany prezidenta WKF však nie je vyriešená z pohladu SZK. Peter Badura sa bráni, uvádza, ze len kongres WKF môze o tom rozhodnút, a zároven predkladá list z ministerstva školstva, v ktorom upozornujú SFKK o pravidlách dotácie zo štátneho rozpoctu. Na pridelenie financií musí byt zväz registrovaný na ministerstve vnútra minimálne tri roky, v opacnom prípade nemá nárok na pridelenie dotácií. Navyše má P. Badura k dispozícii list z Konfederácie športových zväzov, ktorá nadalej akceptuje SZK ako svojho riadneho clena.

Podla všetkého celú zálezitost definitívne vyrieši, aj ked sú písomné signály od prezidenta WKF jasné, az kongres WKF v Madride uznaním alebo neuznaním SFKK

 

SME 27.10.2002 - Karate: SZK s novým prezidentom Danielom Líškom odhodlaný bojovat o svoje práva

Bratislava 27. októbra (TASR) - Novým prezidentom Slovenského zväzu karate sa stal na mimoriadnej konferencii v Bratislave Daniel Líška, ktorý vo funkcii nahradil Martina Culena.

Konferencia mala osobitnú príchut v tom, ze Slovenský zväz karate (SZK) suspendovala v októbri Svetová federácia karate (WKF) prostredníctvom jej prezidenta Antonia Espinósu a naopak schválila docasné clenstvo Slovenskej federácii klubov karate (SFKK). Necelý mesiac pred MS v Madride sa tak ohrozila aj úcast reprezentácie, ktorá bola v minulosti na vrcholných podujatiach mimoriadne úspešná.

"Podstatné bolo, ze všetkých 83 delegátov na valnom zhromazdení potvrdilo clenstvo v SZK," povedal starý i novo zvolený viceprezident zväzu Peter Badura. "Prijali sme uznesenie a v nom všetci potvrdili svoje clenstvo v SZK s vyhlásením, ze nemajú dvojité censtvo, ktoré bolo zámienkou na to, aby nás WKF suspendovala."

Na Slovensko 5. novembra zavíta prezident Antonio Espinósa, aby si urobil pred kongresom v Madride 20. novembra definitívny obraz o situácii. P. Badura: "Preštudovali sme si stanovy WKF a ich právny rozbor jasne ukázal, ze pán Espinóza bez rozhodnutia direktoriátu a kongresu nás nemohol suspendovat. Ak sa náš zväz nedovolá pravdy, sme odhodlaní celú zálezitost posunút na športový súd do Lausanne."

Vylúcenie Slovenského zväzu karate pripisuje P. Badura osobným ambíciám bývalého prezidenta zväzu a clena direktoriátu WKF Martina Culena. "Problém nie je v našom zväze. Vyhlasujem, ze celý náš zväz je cistý ako lalia. Budeme sa bránit, pretoze sa cítime obrazne povedané ako prašiví psi, ktorých vyhnali z domu. Teraz nebojujeme so svetovou federáciou, ale o spravodlivost a demokraciu."

O tom, ci reprezentácia vycestuje a v akom zlození na MS v Madride, je priskoro hovorit. V kazdom prípade však vedenie SZK zrušilo letenky i rezerváciu ubytovania. P. Badura: "Sme pripravení sa do Madridu dostat rôzne, autami i letecky, o ubytovanie nemám obavy. Na kongrese budem ja spolu s novým prezidentom, som pripravený argumentovat s relevantnými dôkazmi a bránit náš zväz zo všetkých síl."

Na konferencii schválili nové stanovy zväzu a zvolili okrem prezidenta a viceprezdenta aj 7-clenný výkonný výbor.

 

 

SME 30.10.2002 - Karate: Úcast SR na MS ohrozená, SZK povazuje vznik SFKK za neprirodzený jav

Bratislava 30. októbra (TASR) - Necelý mesiac pred zaciatkom MS karatistov v Madride je ohrozená úcast Slovenska na tomto podujatí, kedze Svetová federácia karate (WKF) suspendovala Slovenský zväz karate a docasné clenstvo prisúdila novovzniknutej Slovenskej federácii klubov karate (SFKK).

V tejto veci zvolal SZK na sobotu mimoriadnu konferenciu, ktorá oznacila zalozenie SFKK za neprirodzený jav, kedze jej prezidentom a zakladujúcim clenom je bývalý prezident SZK Martin Culen. Faktom však zostáva, ze SFKK má reálne šance stat sa na novembrovom kongrese plnoprávnym clenom WKF, co by znamenalo, ze SZK clenstvo zoberú a reprezentáciu na MS postaví SFKK. "Delegáti konferencie potvrdili, ze ide o neprirodzený jav. Prítomných bolo 89 delegátov, z toho 85 malo právo rozhodujúceho hlasu. Sme radi, ze prišli aj nanpriek tomu, ze na nich bol vyvíjaný nátlak, aby sa na konferencii nezúcastnili," povedal nový prezident SZK Daniel Líška.

Prezident WKF Antonio Espinosa 9. októbra rozhodol o suspendovaní SZK na základe kontaktov s organizáciami, ktoré WKF neuznáva a 18. októbra sa stala SFKK provizórnym clenom tejto svetovej organizácie. "Delegáti na sobotnajšej konferencii sa zhodli, ze išlo o pripravenú akciu, kedze pán Culen sa 9. októbra vzdal funkcie prezidenta v SZK a v ten istý den nám prišlo oznámenie o suspendácii. Zatial však neskladáme zbrane, o vylúcení totiz môze rozhodnút az kongres WKF. My sme zatial urobili nápravné kroky a prerušili kontakt so Slovenskou federáciou karate, ktorá nie je uznávaná WKF," dodal Líška. Po suspendácii bol SZK nútený zrušit všetky svoje rezervácie ohladom MS, ale podla Líšku by v prípade priaznivého verdiktu kongresu WKF bol schopný postavit reprezentáciu na svetový šampionát. sr fi

 

PRAVDA 31.10.2002 - Rozkol v slovenskom karate

BRATISLAVA (mn) - Novým prezidentom Slovenského zväzu karate sa na víkendovej konferencii stal Daniel Liška. Ocitol sa však v tazkej pozícii - zväz, ktorému šéfuje, dostal 9. októbra zo Svetovej federácie karate (WKF) oznámenie o suspendácii.

BRATISLAVA (mn) - Novým prezidentom Slovenského zväzu karate sa na víkendovej konferencii stal Daniel Liška. Ocitol sa však v tazkej pozícii - zväz, ktorému šéfuje, dostal 9. októbra zo Svetovej federácie karate (WKF) oznámenie o suspendácii. Dôvodom sú kontakty slovenského zväzu s inými subjektami karate, ktoré WKF neuznáva.

Znamená to, ze zväz, ktorý bol desat rokov riadnym clenom WKF, na nadchádzajúce majstrovstvá sveta v Madride v druhej polovici novembra svoju reprezentáciu nevyšle.

Impulzom na suspendáciu bol podla Lišku list bývalého prezidenta SZK Martina Culena, ktorý v nom mal WKF informovat o nedovolených kontaktoch a spolupráci dvoch rozdielnych zväzov karate na Slovensku. Culen, clen svetového direktoriátu WKF, však uz v máji zaregistroval vlastnú Slovenskú federáciu klubov karate (SFKK) a tá sa 18. októbra stala provizórnym clenom WKF, hoci zatial zastupuje ovela menší pocet športovcov a klubov ako pôvodný zväz. Culen, niekolko mesiacov prezident dvoch zväzov, tiez v den suspendácie rezignoval na svoju funkciu v SZK.

Liška tvrdí, ze jeho zväz sa bude bránit. Rozhodne kongres WKF v predvecer MS - 20. novembra v Madride.

 

 

SME 31.10.2002 - Karatistov vylúcili z federácie

BRATISLAVA - Svetová federácia karate (WKF) suspendovala Slovenský zväz karate (SZK) prostredníctvom listu, ktorý podpísal prezident WKF Antonio Espinos Ortueta zo Španielska. “Vylúcili nás na základe clánku v stanovách, kde sa zakazuje styk s inými, medzinárodne neuznanými športovými organizáciami. V našom prípade so Slovenskou federáciou karate, vedenou Ladislavom Klementisom. Môzeme však dokladovat, ze v tomto smere išlo o prehrešok jediného klubu - Slovšportu Trnava,” informoval na tlacovej besede šéf novozvoleného devätclenného výboru SZK Daniel Líška.

Zväzu sa však stala ešte horšia vec. Doterajší prvý muz SZK Martin Culen, inak uz osem rokov aj clen Direktoriátu WKF, rezignoval 9. októbra na svoju funkciu v SZK, ale uz od júna tohto roka je zaregistrovaná pod jeho vedením nová organizácia - Slovenská federácia klubov karate (SFKK).

“Je to od pána Culena (zväz viedol 13 rokov) podfuk. Vyuzil svoje postavenie v medzinárodnom hnutí a viedol nás doslova za nos. Svetová federácia nás odsunula na vedlajšiu kolaj a prijala za provizórneho clena práve SFKK. Bolo to dopredu pripravené a uz aj na sobotnajšej konferencii boli isté tlaky, aby kluby prešli od nás do konkurencnej SFKK. My sa však budeme bránit zo všetkých síl a zákonnými prostriedkami,” skonštatoval D. Líška.

Pred majstrovstvami sveta v Madride (22. - 24. novembra) situácia v našom karate nevyzerá vôbec dobre. “Vyjasnit by sa malo na kongrese svetovej federácie 20. novembra. Podla platných stanov totiz nemôze prezident Espinos bez rozhodnutia direktoriátu a kongresu nikoho sám zo svetovej organizácie vylúcit. Kedze nás svetová federácia suspendovala, karatisti z klubov patriacich pod SZK (napríklad Tekdan Bratislava, Ippon Bratislava ci Atlant Nitra) sa na svetovom šampionáte v Španielsku na 99 percent nepredstavia. Zrušili sme letenky, rezervácie. Ci to WKF umozní culenovcom a federácii SFKK, neviem. Nesplnajú však viacero kritérií, napríklad tri roky registrácie clenstva ci financné podmienky vstupu. Je celkom mozné, ze svetový šampionát v Madride bude bez slovenských karatistov,” podotkol D. Líška. Podla jeho slov zatial prešlo zo Slovenskému zväzu karate do SFKK 17 klubov (napr. Rapid Bratislava), viac ako stovka dalších zostala. (sita)

 

PRAVDA 5.11.2002 - V karate spor osôb

Na novembrových MS v karate bude Slovensko zastupovat reprezentácia nového zväzu. Nový prezident roky fungujúceho Slovenského zväzu karate Daniel Liška minulý týzden informoval o vylúcení svojho subjektu zo Svetovej federácie karate - pre kontakty s "disidentskými" organizáciami.

Marian Niton

Na novembrových MS v karate bude Slovensko zastupovat reprezentácia nového zväzu.

Nový prezident roky fungujúceho Slovenského zväzu karate Daniel Liška minulý týzden informoval o vylúcení svojho subjektu zo Svetovej federácie karate - pre kontakty s "disidentskými" organizáciami. "Zdá sa nám pochybné, ak si prezident zväzu Culen zalozí vlastnú novú organizáciu, listom šéfovi svetovej pôvodný zväz poškodí a na základe toho nás vylúcia. Ked nás suspendovali, vzdal sa prezidentovania u nás. A jeho nový zväz sa zrazu stane provizórnym clenom Svetovej federácie karate."

Liška uznal, ze nejaké kontakty medzi SZK a inými organizáciami karate boli. "Je pravda, ze naši štartovali na sútaziach, kde boli karatisti iných subjektov, našli sme aj klub, registrovaný u nás aj v konkurencnej Slovenskej federácii karate." Liška pripustil chybu v tom, ze "sme si neodsledovali, ci sa naši clenovia paralelne nezúcastnujú na iných sútaziach, ale Culen osobne podpisoval zmluvy o súcinnosti. Tých s dvojitým clenstvom sme suspendovali."

Za Liškom stálo 85 klubov. SZK je clenom Konfederácie športových zväzov, má podporu ministerstva školstva i SOV. Delegácia zväzu pôjde na kongres WKF do Madridu a chce sa bránit. Aj súdnou cestou.

Martin Culen sa obvineniam bráni: "Musel by som byt prezidentom svetovej federácie, aby som uskutocnil taký plán. Uz dlho nás federácia upozornovala, ze vie o kontaktoch s konkurenciou, ktorú zakazuje. Doma nedbali na moje varovania a prijímali clenov aj od konkurencie."

Za všetkým sú najmä - osobné spory. Výsledkom boli podla Culena odstúpenia niektorých clenov výkonného výboru a následne zaciatkom leta zalozená Slovenská federácia klubov karate. "Pôvodne mala fungovat vnútri zväzu ako jeden z jeho subjektov. Výkonný výbor chcel zakladajúcich 25 klubov vylúcit. Na upokojenie situácie ma kluby poziadali, aby som sa ujal vedenia novej organizácie. Odvtedy som ja sám trnom v oku výkonného výboru. Síce som ho viedol, ale musel som podla stanov vykonávat jeho rozhodnutia."

Situácia sa vyvrbila tak, ze Slovenská federácia klubov karate od konca augusta funguje ako samostatná organizácia. A zacala sa bohatá korešpondenia medzi Slovenskom a WKF. Culen: "Prezident WKF Espinos ma sám vyzval, aby som poslal informácie, adresy internetových stránok ci preklad zápisnice výkonného výboru, ktorý Espinosov interes povazoval za zasahovanie do vnútorných zálezitostí. A tak pôvodný zväz vylúcili. Espinos ziadal, aby sme upravili stanovy Slovenskej federácie klubov karate a prijal nás za provizórneho clena." Culen vylucuje osobnú ambíciu. "Som clenom direktoriátu WKF ako osoba, nie ako šéf zväzu."

Slovenská federácia klubov karate teda cestuje do Madridu na kongres i s reprezentáciou, v ktorej by z najlepších nemal chýbat Farmadín ci Remiášová. "Sme otvorení všetkým," tvrdí Culen.

Osobnostný spor v karate vyvrcholil. Hnutie sa štiepilo dávnejšie, ale kedze dve skupiny uz nevedeli komunikovat, rozštiepilo sa. Jednotné nie je ani svetové karate, preco by malo byt slovenské?

Rozkol nepomohol funkcionárom a poškodil športovcom. Na MS totiz urcite nepôjdu všetci najlepší. A boj o to, kto bude brat peniaze zo štátnych dotácií, sa ešte len zacne.

 

 

SME 25.11.2002 - Karate: Na MS divácky úspech spojený aj so škandálom i kuloárnym súbojom SR

Madrid 25. novembra (TASR) - Svetová federácia karate (WKF) zaznamenala v histórii MS další úspech. Dejisko 16. svetového šampionátu v Madride nesklamalo a vhodne nadviazalo na predchádzajúci pred dvoma rokmi v Mníchove. Divácky záujem bol obrovský, v hale Pabellónu sa v búrlivom prostredí tesnilo 10-tisíc divákov, ktorí mali moznost obdivovat umenie az 749 karatistov z 82 krajín.

Šampionát bol spojený aj so škandálom, ked francúzskemu tímu v kumite muzov odobrali bronzovú medailu po nevhodných protestoch spätých s prehrou so Španielmi. WKF si nekompromisne udrzala poriadok a neváhala svetovú velmoc, obhajcu titulu Francúzov diskvalifikovat. Šampionát ponúkol aj atraktívne scény. V súborných cviceniach sa do popredia zacali tlacit akrobatické väzby techník, kata zlatého Japonca Takadu bolo v niektorých momentoch akoby vystrihnuté z akcného filmu. Aj ked takýto trend mnohí odborníci odsudzujú, spokojný divák bol v tomto momente dôlezitejší.

V medailovej bilancii figurovalo az 26 krajín, trojica najlepších získala zhodne po tri zlaté medaily, Francúzsko 3-3-4 (bez bronzu v kumite druzstiev muzov), Španielsko 3-2-1 a Japonsko 3-1-1. Slovenské karate, pred odchodom na MS destabilizované sporom Slovenského zväzu karate (SZK) a Slovenskou federáciou klubov karate (SFKK), potvrdilo, ze mu patrí miesto medzi najlepšími. Vytazilo dva bronzy z tradicných opôr Klaudia Farmadína (open kumite) a Marcely Remiášovej (kata) a v úspešnosti na MS si zaradilo Madrid hned na druhý stupienok po Sun Cityd96 (striebro Gazo, bronz Lauková v kumite).

Spor medzi SZK a SFKK sa neuzavrel ani v Madride. Podla príslubu prezidenta WKF Antonia Espinósu by sa tak malo stat po jeho návšteve Bratislavy na sklonku roka (26.-30.12.) a zvázení všetkých dôkazov. Ako je v sporoch dvoch strán zauzívané, dôkazy si vzájomne odporujú, a tak bude zaujímavé, aké stanovisko Espinósa zaujme. Aj ked SZK so svojím prezidentom Danielom Líškom splnilo poslanie v Madride a zachovalo si šancu na revidovanie suspenzácie, D. Líška priznáva, ze právne charakterizuje celý spor nezmenený status. Suspendáciu SZK (vztahy s nelegálnymi organizáciami, evidovanie fiktívnych klubov) a pozastavenie clenstva vo WKF nikto dosial nezrušil a naopak, docasné clenstvo vlastní SFKK s prezidentom Martinom Culenom, inak aj clenom direktoriátu WKF. Dohoda oboch strán, ako si podla všetkého predstavuje prezident WKF, nepripadá pravdepodobne do úvahy, a tak Antonio Espinósa bude musiet vyriešit naozaj citlivý problém.

Kompletné finálové výsledky

kata druzstiev zeny: 1. Francúzsko, 2. Japonsko, 3. Španielsko a Taliansko

kata zeny: 1. Wakaiová (Jap.), 2. Szkudlareková (Fr.), 3. Sanchezová (Venez.) a Remiášová (SR)

kata druzstiev muzi: 1. Japonsko, 2. Španielsko, 3. Chorvátsko a Taliansko

kata muzi: 1. Takada (Jap.), 2. Hernández (Špan.), 3. Diaz (Venez.) a Abdel Hamid (Egypt)

kumite druzstiev zien: 1. Španielsko, 2. Francúzsko, 3. V. Británia a Turecko

kumite druzstiev muzi: 1. Španielsko, 2. Velká Británia, 3. Irán

kumite jednotlivcov

zeny

-53: 1. Knühmannová (Nem.), 2. Nanniová (Tal.), 3. Angheová (Rum.) a Mecheriová (Fr.)

-60: 1. Leroyová (Fr.), 2. Hannachiová (Tunis), 3. Takahašiová (Jap.) a Wittebornová (Nem.)

+60: 1. Auová (USA), 2. Klimová (Mad.), 3. Pierrová (Braz.) a Fischerová (Fr.)

open: 1. Pericová (Juh.), 2. Scholtesová (Luxemb.), 3. Supramaniová (Malajzia) a Minetová (Tal.)

muzi

-60: 1. Dovy (Benin), 2. Boulesnane (Fr.), 3. Newby (V.Brit.) a Rouhani (Irán)

-65: 1. Kotaka (USA), 2. Boskovic (Nem.), 3. Calzola (Tal.) a Amozadeh (Irán)

-70: 1. Domenico (Tal.), 2. Lefevre (Chorv.), 3. Tucek (CR) a Hammoud (Fr.)

-75: 1. Leal (Špan.), 2. Modamivishkaei (Irán), 3. Sen (Tur.) a Cakir (Nem.)

-80: 1. Baillon (Fr.), 2. Savanovic (Hol.), 3. Celik (Tur.) a Zivkovic (Juh.)

+80: 1. Walters (V.Brit.), 2. Gujerunov (Rus.), 3. Tucek (CR) a Balde (Fr.)

open: 1. Stojadinov (Juh.), 2. Devigili (Rak.), 3. Farmadín (SR) a Papadopoulos (Gr.)

 

 

 

 

SME 9.3.2003 - Karate: Na Dutch Open vítazstvo pre Medvedovú a dalšie dve druhé miesta

Rotterdam 9. marca (TASR) - Na renomovanom turnaji Dutch Open karatistov v Rotterdame, úvodnom podujatí Zlatej ligy WKF, sa darilo aj slovenskej výprave s tromi umiesteniami na stupnoch vítazov. Na najvyšší stupienok sa postavila v kumite hmotnosti do 60 kg Eva Medvedová, na 2. mieste skoncila v súbornom cvicení kata Kristína Grmanová a dalšie druhé miesto pripojil v kumite v absolútnej hmotnosti Klaudio Farmadín.

"Tak to je na Zlatú ligu fantastické," komentoval úspechy prezident SFKK Martin Culen. "V Rotterdame sa zišla vynikajúca konkurencia, o to viac tešia výsledky."

Eva Medvedová vyhrala vo finále nad Nemkou Knühnauovou 4:1. Smoliarske finále zazil v absolútke Klaudio Farmadín, ktorý prehral pomerne neštastne s Turkom Alagasom 3:4. V cvicení kata Grmanová v súboji o prvé miesto podlahla Chorvátke Senjugovej 1:4.

Turnaj so svojím 27. rocníkom mal v hale Topsportcentra aj zaujímavé slovenské pozadie, ked nemohli štartovat slovenskí karatisti, ktorí sú clenmi Slovenského zväzu karate, a dlhú cestu merali 14-ti v mikrobuse zbytocne. Ako povedal generálny sekretár SZK Leopold Roman, organizátorov vraj k takémuto kroku donútil slovenský clen direktoriátu WKF Martin Culen. "Na jeho zásah nemohli naši reprezentanti štartovat, co povazujem za úbohé," povedal L. Roman.

Iný pohlad má na celú nepríjemnú situáciu Martin Culen. "SZK je suspendované, preto nemohlo na takejto akcii, Zlatej lige WKF, štartovat. Nie je to vôbec moja aktivita, jednoducho takýto postoj zastáva exekutíva i samotný prezident WKF Antonio Espinós. V konecnom dôsledku nepripustila karatistov zo SZK šéfka holandského zväzu Marry Daussyová-Radingsová po viacerých konzultáciách, aj s prezidentom WKF. Mne osobne je to velmi lúto, ze niektorí naši karatisti nemohli štartovat, ved som mal medzi aj niektorých svojich bývalých zverencov."

Ako je známe, Svetová federácia karate minulý rok v októbri suspendovala SZK a za pokracovatela clenských vztahov urcila Slovenskú federáciu klubov karate, ktorej prezidentom je Martin Culen. Celý spor by sa mal vyriešit na arbitráznom športovom súde v Lausanne medzi dvoma stranami SZK a WKF, momentálne sa caká na vytýcenie termínu pojednávania.

 

ŠPORT 9.3.2003 - BRATISLAVA/ROTTERDAM 8. marca (SITA) - Rozpory medzi Slovenským zväzom karate (SZK) a Slovenskou federáciou klubov karate (SFKK) nadalej pokracujú.

Tentoraz uz aj priamo na medzinárodnej scéne. Na víkendovom kvalitne obsadenom turnaji Dutch Open v Rotterdame mali Slovensko reprezentovat pretekári z obidvoch spomínaných hnutí, realita však bola napokon úplne iná. V tejto súvislosti generálny sekretár Slovenského zväzu karate Leopold Roman pre agentúru SITA skonštatoval: "Holandskí organizátori boli nútení pod hrozbou trestu štart našich zástupcov zo SZK zrušit a na tatami ich jednoducho nepripustili. Bývalý šéf SZK, teraz uz prezident SFKK Martin Culen si presadil v tomto smere svoje. Kedze je clenom direktoriátu Svetovej federácie karate (WKF), vyuzil toto postavenie. Domáci organizátori nechceli mat zbytocné nepríjemnosti, a tak nás odstavili na vedlajšiu kolaj. Od pána Culena je to zákerný podraz. Ide o precedens, ved na Dutch Open karatistov zo SZK normálne pozvali a do dejiska turnaja odcestovalo 14 karatistov. Túto skutocnost urcite nenecháme len tak bez povšimnutia." Na tieto slová zareagoval spomínaný prezident SFKK Martin Culen: "Urcite nie som v tomto prípade hlavnou postavou ci osobou, ktorá nedovolila pretekárom zo SZK štartovat v Rotterdame. Lúto mi je najmä samotných karatistov, ktorí merali zbytocne do Holandska cestu. Treba si totiz uvedomit, ze SZK bol Svetovou federáciou karate suspendovaný. Z tohto dôvodu nemôzu karatisti zo SZK štartovat v zahranicí na oficiálnych podujatiach WKF, ci Európskej federácie karate (EKF), bolo by to jednoznacné porušenie stanov. Pokial ide o Dutch Open, pretekári pod vedením pána Baduru chceli sútazit pod hlavickou shito ryu asociácie, co je jeden zo subjektov Slovenského zväzu karate. Túto informáciu som poskytol pred turnajom aj predsednícke Holandskej federácie karate Mary Daussy-Radingsovej. Tá aj poslala vo štvrtok predpoludním fax na SZK s tým, ze pretekári zo "zväzu" nemôzu v Rotterdame štartovat. Kompromis sa potom nenašiel ani priamo v Rotterdame, naopak zástupca SZK reagoval neadekvátne na moju osobu. Opakujem, podla uznesenia WKF len so súhlasom SFKK sa môzu slovenskí karatisti zúcastnovat na zahranicných turnajoch." Ako je známe, vlani rozhodla WKF na cele so šéfom tejto svetovej organizácie Španielom Espinosom o suspendácii Slovenského zväzu karate (dôvodom bola skutocnost, ze SZK spolupracoval podla WKF s disidentskými organizáciami, nepatriacimi pod krídla Svetovej federácie karate). WKF navyše docasne odobrila, aby SR reprezentovali na najvyššej úrovni pretekári zo SFKK.

 

BRATISLAVA 5. augusta (SITA) - Medzinárodný športový arbitrázny súd (CAS) vo švajciarskom Lausanne vyhovel 25. júla 2003 odvolaniu Slovenského zväzu karate voci Svetovej federácii karate (WKF) a prehlásil suspendáciu SZK, ktorú stanovila WKF za údajnú spoluprácu SZK s ´disidentskými´ organizáciami (išlo vraj o kooperáciu so Slovenskou federáciou karate na cele s jej šéfom Ladislavom Klementisom) od októbra 2002, za neplatnú.

Podla tohto rozhodnutia súdu tak prakticky môzu slovenskí karatisti, zdruzení v SZK, opät štartovat na podujatiach WKF, najblizšie uz na októbrových majstrovstvách sveta juniorov a kadetov vo francúzskom meste Marseille. Pri vlanajšej suspendácii WKF na cele s jej šéfom Antoniom Espinosom navyše odobrila, aby SR ako provizórny clen reprezentovali na najvyššej úrovni pretekári, zdruzení vo vlani novovzniknutej Slovenskej federácii klubov karate (SFKK) pod vedením prezidenta tejto organizácie Martina Culena, inak aj clena direktoriátu WKF a paradoxne aj bývalého šéfa SZK. Kedze SZK boli suspendovaní Svetovou federáciou karate (WKF), práve karatisti zo SFKK reprezentovali Slovensko na minulorocných novembrových MS v Madride. "Teraz by to malo byt jednoznacné, Slovensko budú na podujatiach najvyššieho rangu zastupovat uz iba pretekári zo Slovenského zväzu karate. Arbitrázny súd docasné clenstvo SFKK vo WKF vyhlásil za rozpor so stanovami Svetovej federácie karate," povedal prezident SZK Daniel Líška. Na otázku, ci ´zväz´ bude pocítat aj s karatistami z "Culenovskej" Slovenskej federácie klubov karate, šéf SZK poznamenal: "O tejto skutocnosti nemôzem rozhodovat sám, múdrejší budeme všetci az po zasadnutí výkonného výboru Slovenského zväzu karate. Samotní pretekári z konkurecnej SFKK nemôzu za to, co sa stalo, chápem ich stanovisko a myšlienkové pochody. Ich prioritou bolo reprezentovat a bojovat o medaily na MS, ME ci zahranicných turnajoch. Môj osobný názor je taký, ze nech je v slovenskej reprezentácii ten, kto na to výkonnostne má. Teraz to tak nebolo, ved vlani na MS v Madride museli nútene pre suspendáciu ´stát´ karatisti zo SZK, napr. Gazo, Macko, Šebesta a další. Na druhej strane Klaudio Farmadín ci Marcela Remiášová pre slovenské karate uz cosi odviedli, obaja sa uz predstavili v minulosti za SZK, naposledy však boli clenmi SFKK. Farmadín i Remiášová by nemali zostat bokom, druhá vec je, ci budú mat interes opätovne bojovat za farby Slovenského zväzu karate. Tazko dopredu nieco v tomto smere rozprávat."
Na vlanajších novembrových majstrovstvách sveta v Madride zvolili šéfa SFKK Martina Culena za clena direktoriátu WKF na dalšie štyri roky (celkovo je v tejto organizácii uz 12 rokov). Na otázku, ci Slovenský zväz karate neuvazuje o podaní návrhu na jeho odvolanie, odpovedal na tlacovej besede v Bratislave Ján Carnogurský st., ktorý zastupoval SZK na arbitráznom súde v Lausanne: "Z právneho hladiska by sa o odvolaní pána Culena dalo rozprávat iba na najblizšom kongrese Svetovej federácie karate, ktorý sa uskutocní v roku 2004 v Mexiku. Na druhej strane po rozhodnutí Medzinárodného arbitrázneho športového súdu v Lausanne by podla môjho názoru mal podat pán Culen svoju rezignáciu, pretoze v direktoriáte nezastupuje ako šéf Slovenskej federácie klubov karate teraz uz prakticky nikoho."

 

V Lausanne vyhoveli ziadosti SZK voci WKF, reakcia M. Culena

BRATISLAVA/LAUSANNE 1. augusta (SITA) - Medzinárodný športový arbitrázny súd (CAS) vo švajciarskom Lausanne vyhovel zalobe Slovenského zväzu karate voci Svetovej federácii karate (WKF) a prehlásil suspendáciu SZK za neplatnú. "Rozhodnutie CAS povazujem za rozumné, pokladám to za úspech pre SZK, ktorý sa však dal aj ocakávat. Pravda totiz bola na našej strane. Súd týmto zároven obnovil plnohodnotné clenstvo Slovenského zväzu karate vo Svetovej federácii karate. Slovenskí karatisti, zdruzení v SZK, tak môzu opät štartovat na podujatiach WKF. O tejto skutocnosti existuje 15-stranový elaborát. Pre nás velmi priaznivý rozsudok poslali kompetentní clenovia arbitrázneho súdu v piatok z Lausanne do kancelárie pána Jána Carnogurského, ktorý v spore zastupoval Slovenský zväz karate," povedal pre agentúru SITA spokojný prezident SZK Daniel Líška. Ako je známe, v októbri 2002 prijal prezident Svetovej federácie karate (WKF) Španiel Antonio Espinos náhle rozhodnutie, ktorým pozastavil clenstvo SZK vo WKF. Dôvodom tohto verdiktu bola údajná spolupráca a udrziavanie stykov SZK s disidentskými organizáciami (išlo vraj o kooperáciu so Slovenskou federáciou karate na cele s jej šéfom Ladislavom Klementisom). WKF navyše vlani docasne odobrila, aby SR ako provizórny clen reprezentovali na najvyššej úrovni pretekári, zdruzení vo vlani novovzniknutej Slovenskej federácii klubov karate (SFKK) pod vedením prezidenta tejto organizácie Martina Culena, inak aj clena direktoriátu WKF a paradoxne aj bývalého šéfa SZK. Kedze SZK boli suspendovaní Svetovou federáciou karate (WKF), práve karatisti z SFKK reprezentovali Slovensko na minulorocných novembrových MS v Madride. "Po mnohých urgenciách a pokusoch od októbra 2002 do januára 2003 vyjasnit si situáciu bol SZK napokon nútený obrátit sa na Športový arbitrázny súd v Lausanne. Ten vydal vo štvrtok 31. júla rozhodnutie o zrušení suspendácie SZK vo WKF. Našim prípadom sa v piatok 25. júla šest hodín zaoberala v Lausanne trojica sudcov - Peter Leaver z Anglicka, Massimo Coccia z Talianska a Cech Gerhard Bubník. Všetci mali spisy podrobne naštudované, boli velmi precízni. Okrem mna a pána Carnogurského sa za WKF predstavila španielska právna zástupkyna šéfa Svetovej federácie karate Antonia Espinosa. Prítomný bol samozrejme aj prezident SFKK Martin Culen, ktorý viac ako dve hodiny musel vysvetlovat niektoré skutocnosti. Napríklad to, preco bol pät mesiacov vlani šéfom oboch identických organizácii - SZK i SFKK. Svojimi odpovedami sudcov v Lausanne absolútne nepresvedcil, pretoze na niektoré sporné body nemal argumenty," poznamenal dalej prezident SZK Daniel Líška. Svoj názor pridal aj generálny sekretár SZK Leopold Roman: "Rozhodnutie medzinárodného arbitrázneho súdu v Lausanne jednoznacne ukázalo, ze Slovenský zväz karate neporušil nijakým spôsobom stanovy WKF a neprevinil sa voci ich normám a stanovám. Snahy o pozastavenie clenstva SZK zo strany SFKK prostredníctvom WKF boli špekulatívneho charakteru, vykonšruované a neopodstatnené."