Športová sieň slávy
Mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce - 9.5.2015.

9.5.2015 boli do Športovej Siene slávy Mestskej časti Košice-Sédlisko Ťahanovce zapísaný ing. Peter Bozogáň, Peter Šimko a Zuzana Schwartzová.
Certifikát oceneným odovzdal starosta MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce.

 

Peter Šimko a Peter Bozogáň pri preberaní ocenenia.

 

Starosta MČ blahoželá Petrovi Bozogáňovi k oceneniu.

 

Peter Šimko rozpráva o svojich začiatkoch i úspechoch v klube.

 

Na oslavách vystupovali aj členovia Karate klubu Union Košice.

 Copyright © 2015 Emil Petrvalský, Košice