LATA_erb_maly.jpg (18676 bytes)
MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce

  Logo.gif (7646 bytes) 

KE-erb-30.gif (44632 bytes)

Mesto Košice

 

12.ročník Memoriálu Michala Bozogáňa
19. januára 2019, Športová hala SOŠŽ, Palackého 14, 040 01 Košice

Zoznam rozhodcov

 

Hlavný rozhodca 

Bácskai Imrich, Slovensko

Mananžéri zápasísk,
rozhodcovia, sudcovia a dozorcovia zápasu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Rozhodcovia a sudcovia - náhradníci

 
 
 
 

 Copyright © 2018 Emil Petrvalský, Košice