LATA_erb_maly.jpg (18676 bytes)
MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce

  Logo.gif (7646 bytes) 

KE-erb-30.gif (44632 bytes)

Mesto Košice

 

12.ročník Memoriálu Michala Bozogáňa
19. januára 2019,
Športová hala SOŠŽ, Palackého 14, 040 01 Košice

Zoznam zúčastnených klubov

 

 Čísla v zátvorke udávajú počet zúčastnených pretekárov z daného klubu.

Copyright © 2018 Emil Petrvalský, Košice