Logo.gif (7650 bytes)

Meno a priezvisko:

KÖVÉROVÁ Sabina

Dátum narodenia:

6.5.2005

Stupeň technickej vyspelosti:

6.kyu

Medailový zisk

Zlato:

0

Striebro:

3

Bronz:

3

Spolu:

6

 

Umiestnenia na súažiach:

 

Sezóna 2013-2014

Dátum:

Súaž:

Kategória:

Umiestnenie:

15.12.2013

2.kolo žiackej ligy VÚKABU, Košice

Kumite–8-9-ročné zač. nad 30 kg

3.miesto

25.01.2014

Memoriál M.Bozogáňa, Košice

Kumite–8-9-ročné nad 35 kg

2.miesto

10.05.2014

Majstrovstvá VÚKABU, Košice

Kumite–8-9-ročné nad 35 kg

2.miesto

 

Sezóna 2014-2015

Dátum:

Súaž:

Kategória:

Umiestnenie:

04.10.2014

1.kolo žiackej ligy VÚKABU, Košice

Kumite–družstvo 9-11-ročné

2.miesto

04.10.2014

1.kolo žiackej ligy VÚKABU, Košice

Kumite–8-9-ročné zač. nad 30 kg

3.miesto

29.11.2014

2.kolo žiackej ligy VÚKABU, Košice

Kumite–8-9-ročné zač. nad 30 kg

3.miesto

Copyright   Š2013-2014 Emil Petrvalský, Košice