Podporte klub prispením 2 % zo zaplatenej dane.

IČO/SID: 35547561/NULL
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: Karate klub Union Košice
Ulica: Varšavská
Číslo súpisné/orientačné: 2488/12
PSČ: 040 13
Obec: Košice


Vážení športoví priatelia,

   Karate klub UNION Košice sa zaoberá výukou karate najmä pre deti a mládež. Našou snahou je pritiahnuť ku tomuto krásnemu športu čo najviac detí a vychovať z nich nielen výborných karatistov, ale aj celkovo dobrých ľudí. Nechceme však šport urobiť výsadou pre najbohatších a preto sa snažíme získať prostriedky aj z iných zdrojov ako od našich cvičencov.

   Zákon o daniach z príjmov nám ponúka možnosť získavať financie z iných zdrojov. Týmto zdrojom sú aj 2% Vašej zaplatenej dane z príjmov. Na to stačí, aby ste sa Vy rozhodli, že poukážete nášmu klubu 2% z Vašej už zaplatenej ( alebo zrazenej ) dane z príjmov.

 

AKO TO UROBIŤ?

1. STE ZAMESTNANEC, mesačne Vám zamestnávateľ zráža preddavok na daň z príjmu.

 • podáte svojmu zamestnávateľovi žiadosť o potvrdenie, že daň Vám bola zrazená - potvrdenie je uvedené nižšie.
 • čím skôr, najneskôr však do 30. apríla 2023 podáte vyhlásenie spolu s potvrdením od Vášho zamestnávateľa na daňový úrad v tom obvode, kde máte miesto trvalého bydliska - vyhlásenie je uvedené nižšie. Môžete ho doručiť aj nám!

   

  2. MÁTE PRÍJMY NA ZÁKLADE ŽIVNOSTI , KONCESIE, INÉHO AKO ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNENIA, INEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI, alebo IDE O PRÁVNICKU OSOBU( s.r.o., a.s., k.s., v.o.s., družstvo a pod.)

 • v daňovom priznaní uvediete názov, sídlo a IČO nášho občianskeho združenia, tak, ako je uvedené na tomto liste.

 

UPOZORNENIE !

 • výška 2% z dane z príjmov musí byť minimálne 3,00 €
  2 % z dane je možné poukázať fyzická osoba len v prospech jednej právnickej osoby.
 • používajte vzory priložených tlačív ( potvrdenie, vyhlásenie ), ktoré boli vydané v Oznámení Ministerstva financií SR.

   Na záver by sme sa Vám v mene všetkých členov Karate klubu UNION Košice chceli poďakovať za finančnú podporu, ktorú ste sa rozhodli nám venovať. Chceli by sme Vás ubezpečiť, že tieto finančné prostriedky budú použité v súlade so zákonom na splnenie snov a cieľov našich mladých karatistov. Ak máte akékoľvek otázky, budeme radi, ak Vám budeme môcť na nich odpovedať na tel. č. +421907927132 alebo +421903601629.

Ing. Peter Bozogáň a Ing. RNDr. Emil Petrvalský CSc.

tréneri a štatutárni zástupcovia

Tlačivá potrebné na poskytnutie 2% zo zaplatenej dane v prospech klubu môžete dostať
na každom tréningu klubu v pondelok, v stredu a  vo štvrtok od 17.30 do 19.00
v telocvični na ZŠ Belehradská na Sídlisku Ťahanovce

alebo v telocvični na ZŠ Fábryho na Sídlisku Dargovských hrdinov
alebo si ich môžete stiahnuť priamo tu vo formáte editovateľného .pdf .

List

Potvrdenie o zaplatení dane

Vyhlásenie - zamestnanci

Copyright © 2023 Emil Petrvalský, Košice